Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6

Skapad 2019-11-24 16:15 i Ängsnässkolan Huddinge
Världsreligionerna: Islam, Judendom, Hinduism, Buddism och Kristendom.
Grundskola 6 Religionskunskap
Människor har i alla tider försökt att hitta svar på de stora livsfrågorna som t ex "Var kommer vi ifrån?" och "Vad är meningen med livet?" Religioner och andra livsåskådningar försöker svara på dessa frågor. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Planering för arbetsområdet hinduism och buddism årskurs 6

Under några veckor kommer vi att arbeta med religion och de fem stora världsreligionerna. Vi repeterar de Abrahamitiska religionerna och läser om Hinduism och Buddism. Vi funderar även kring etiska ställningstaganden och samtalar om begrepp som moral och solidaritet.

Arbetssätt

Vi kommer att söka fakta tillsammans och enskilt samt föra samtal kring religionerna. Vi kommer att använda oss av film och läromedel. Du får ord/begreppsläxor som förhörs. Du visar dina kunskaper genom att delta aktivt på lektionerna i diskussioner och genom att göra dina arbetsuppgifter. Du kommer att skriva två faktatexter där du redovisar dina kunskaper och du kommer även att göra ett större läxförhör där du får möjlighet att visa din förståelse för religionerna. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Vid avslutat arbetsområde bedöms dina kunskaper enligt följande kunskapskrav

Ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Världsreligionerna
Eleven har ännu inte visat på grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Eleven visar ännu inte på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Livsåskådningars betydelse
Eleven kan inte föra enkla resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Eleven kan också föra enkla resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etik
Eleven kan inte föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör inte reflektioner som hör till ämnet och använder inte några etiska begrepp på ett fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: