Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - multiplikation och division, från tabell till problemlösning.

Skapad 2019-11-24 20:31 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med multiplikation och division på flera sätt, bland annat lär vi tabellerna och algoritmer samt hur räknesätten används vid problemlösning.

Innehåll

Syfte:

Att du ska utveckla sådana kunskaper inom området att du på olika sätt kan använda dig av multiplikation och division i vardagen.

 

Mål:

 • att kunna tabellerna i multiplikation och division.
 • att lära olika metoder för att räkna multiplikation och division med större tal.
 • att veta hur man kan lösa matematiska problem med multiplikation och division.

 

Undervisningen:

Vi arbetar med läromedlet Favorit matematik som grund. Bredvid detta kommer vi att arbeta med tabellträning, metodträning och att kösa problem. Bl.a. ingår:

 • multiplikationstabellen 0-9, multiplikation med nollor, multiplicera varje talsort för sig, algoritmräkning och att arbeta med problem som löses med hjälp av multiplikation.
 • divisionstabellen, division med rest, kort division och att arbeta med problem som löses med hjälp av division.

 

Bedömning:

Bedömning görs med stöd av matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik - välja och använda matematiska metoder.

Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda matematiska metoder.
(Att välja ut och använda sig av för momentet utlärda metoder).
Då du räknar kan du välja ut och använda dig av ett fåtal (delvis omständliga), för det mesta fungerande metoder. ( Ex rita, skriftlig räknemetod, huvudräkning
Då du räknar kan du välja ut och använda dig av ett antal, för uppgiften, ändamålsenliga metoder. ( Ex rita, skriftlig räknemetod, huvudräkning, etc.).
Då du räknar kan du välja ut och använda dig av ett antal, för uppgiften, effektiva metoder. ( Ex rita, skriftlig räknemetod, huvudräkning, etc.).
Dina metoder är till viss del anpassade till sammanhanget och med dessa kan du lösa enkla uppgifter med tillfredsställande resultat.
Dina metoder är ganska väl anpassade till sammanhanget och med dessa kan du lösa enkla uppgifter med bra resultat.
Dina metoder är väl anpassade till sammanhanget och med dessa kan du lösa enkla uppgifter med mycket bra resultat.
Dina metoder är delvis användbara (ex. algoritmer) då du ska räkna med högre tal och du uppvisar till viss del en säkerhet vid användandet.
Dina metoder är till stor del användbara vid räkning med tal i högre sammanhang och du uppvisar till stor del en säkerhet vid användandet.
Dina metoder är väl användbara då du ska räkna med tal i högre sammanhang och du uppvisar en mycket god säkerhet vid användandet.

Ma
Matematik - lösa problem genom att använda olika metoder och strategier.

Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem genom att använda olika metoder och strategier.
Du kan delvis tolka muntlig och skriftlig information och med stöd av detta lösa enkla problem i matematiken på ett till stor del korrekt sätt.
Du kan till stor del tolka muntlig och skriftlig information och med stöd av detta lösa enkla problem i matematiken på ett till största delen korrekt sätt.
Du kan tolka muntlig och skriftlig information och med stöd av detta lösa enkla problem i matematiken på ett korrekt sätt.
Du kan delvis utifrån ett enkelt problem själv hitta ett tillvägagångssätt som till viss del är anpassat till att lösa uppgiften.
Du kan utifrån ett enkelt problem till största delen själv hitta ett tillvägagångssätt som är relativt väl anpassat till att lösa uppgiften.
Du kan utifrån ett enkelt problem själv hitta ett tillvägagångssätt som är väl anpassat till att lösa uppgiften.

Ma
Matematik - multiplikation och division, från tabell till problemlösning. En checklista att använda för att dokumentera elevens kunskaper.

Osäker på momentet.
På god väg att lära.
Säker på momentet.
Multiplikationstabellen.
Räkna multiplikation med talsorter.
Räkna multiplikation med uppställning.
Divisionstabellen.
Räkna division med rest.
Räkna med kort division med och utan rest.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: