Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - lösa problem

Skapad 2019-11-24 20:40 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Matematik Svenska
Gåtor, problemlösning eller kluringar? Tänk att få fundera både själv och tillsammans med andra när det gäller olika uppgifter. Ett roligt område inom matematiken som utvecklar det egna kreativa tänkandet, samarbetet samt förmågan att uttrycka sig på olika sätt.

Innehåll

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Förstå och använda matematiska strategier och begrepp för att räkna addition och subtraktion
 • Använda olika uttrycksformer som t ex bild, ord, symboler och räknehändelser

Undervisning och arbete:

 • Gemensamma aktiva genomgångar, eget arbete, kooperativt lärande
 • Lösa passande uppgifter enskilt och i grupp
 • Räkna addition och subtraktion med hjälp av olika strategier i olika uppgifter
 • Titta på informationsfilmer inom området
 • Använda digitala verktyg för att träna sina färdigheter
 • Redovisa och förklara sina resonemang för andra genom t ex bild, ord, symboler och räknehändelser

Bedömning:

 • Din förståelse för strategier och begrepp inom området, t ex term, summa, differens, likhetstecken
 • Din förmåga att lösa problem med hjälp av problemlösningsstrategier

Uppgifter

 • Att visa sin lösning

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: