Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik laboration ellära

Skapad 2019-11-25 11:40 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Bedömning av laboration i atomfysik
Grundskola 7 – 9 Fysik
Att arbeta med laboration är ett sätt att lära sig om hur saker och ting hänger ihop och fungerar. Det är också ett sätt att lära sig hur man arbetar logiskt och vetenskapligt.

Innehåll

Innehåll och mål

I elläran skall ni kunna göra olika kopplingar och mäta strömstyrkan genom olika kretsar.

I laborationen ska man visa att man kan planera, genomföra och utvärdera en undersökning. Du ska också kunna dokumentera den med hjälp av text, tabeller, bilder mm.  Du ska också kunna koppla laborationen till begrepp, modeller och teorier som hör till området. 

Bedömning

I laborationer kommer följande att bedömas:

 • hur du kan följa en planering och ge förslag till en planering som det går att arbeta systematiskt med. 
 • hur du arbetar säkert med din laboration.
 • hur du dokumenterar din laboration.
 • hur du kan dra slutsatser utifrån ditt resultat och koppla det till modeller och teorier i ämnet.
 • hur du bedömer rimligheten i resultatet och föreslår förbättringsförslag.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  C 9

Matriser

Fy
Laboration

Ej tillräcklig
På väg att nå målen
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Genomförande undersökningarningar
Se kommentar
Eleven kan med stöd genomföra undersök­ningar/fältstudier utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra undersök­ningar/fältstudier utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersök­ ningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla fråge­ställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersök­ ningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla fråge­ ställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Användning av utrustning
Se kommentar
Eleven använder vissa delar av utrust­ningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersök­ningarna använder eleven utrust­ning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder elev­ en utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation av undersökning
Se kommentar
Eleven gör dokumentationer av undersök­ningarna som innehåller vissa av de delar som krävs i en skriftlig rapport.
Eleven gör enkla dokumentationer av undersök­ningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersök­ ningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumen­tationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Jämföra resultat med frågeställning
Se kommentar
Elevens arbete leder till ett resultat som är kopplat till frågeställningen.
Eleven kan jämföra resultaten med fråge­ställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska/biologiska/fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställ­ ningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god kopp­ ling till kemiska/biologiska/fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningar­na och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska/biologiska/fysikaliska modeller och teorier.
Resonemang kring rimlighet och förbättringar
Se kommentar
Eleven ser kopplingen mellan resultatet och frågeställningen.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbätt­ras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resone­mang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersök­ ningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: