Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 4 - Bråk och decimaltal Ht19/Vt20

Skapad 2019-11-25 11:44 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
I detta kapitel får du bland annat lära dig om bråkdelar och olika sätt att uttrycka ett bråk. Hur man förkortar och förlänger olika bråk så att det blir lättare att jämföra och räkna med. Hur bråkform och decimalform hänger ihop.

Innehåll

MÅL:

När du arbetat med det här kapitlet så ska du kunna: 

  • jämföra storleken av bråk
  • växla mellan bråkform, blandad form och decimalform
  • förlänga och förkorta bråk
  • beräkna hur mycket bråkdelen av något är
  • göra beräkningar med bråk

 

Preliminär Planering - Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta avsnitt under vecka 49 2019 - vecka 4 2020.  Perioden avslutas med ett skriftligt prov.

Vecka 49-51  

Bråkdelar, bråkform och blandad form - här lär vi oss om bråkdelar och hur man kan benämna olika bråk 
Begrepp: del/del av, täljare, nämnare, bråkstreck, bråkdel, bråkform, blandad form 
ID-nummer: Teori a720, Uppgifter att räkna a907, Test a621, Teori och film a892, Uppgifter att räkna a386, Test a592 
 
Förkorta och förlänga bråk - här lär vi oss om hur man förkortar och förlänger för att kunna göra beräkningar 
Begrepp: samma värde, förkorta, förlänga 
ID-nummer: Teori och film a299, Uppgifter att räkna a344, Teori a514, Uppgifter att räkna a314, Test a614 
 
Vecka 2-4

Bråkform och decimalform, att jämföra bråk - här lär vi oss om att man kan uttrycka delar av något på olika sätt och hur det kan underlätta när man ska jämföra olika bråk 
Begrepp: bråkform, decimalform 
ID-nummer: Teori och film a211, Uppgifter att räkna a722, Test a167, Teori a300, Uppgifter att räkna a267 

 

Övriga ID-nummer för avsnitt 4:1:  
Problemlösning a336, Tänk efter a634, Diagnos a681, Spår 1 a957, Spår 2 a288 


 
Del av det hela - här lär vi oss hur man räknar ut hur många/mycket en del av en helhet är 
ID-nummer: Teori a519, Uppgifter att räkna a578 

Addition och subtraktion av bråk - här lär vi oss hur man adderar eller subtraherar bråk med samma nämnare 
ID-nummer: Teori och film a729, Uppgifter att räkna a554 

Bråk med olika nämnare - här lär vi oss hur man adderar eller subtraherar bråk med olika nämnare 
ID-nummer: Teori och film a130, Uppgifter att räkna a275, Test a662 

 

Övriga ID-nummer för avsnitt 4:2:  
Problemlösning a471, Tänk efter a458, Diagnos a784, Spår 1 a778, Spår 2 a197 

 

Vecka 4 Repetition och skriftligt prov 

ID-nummer: Diagnos hela kapitel 4 a276, Räkna mer a962, a540, Test a925, Utmaningar a373, Läxor a179, a937, a366, Provuppgifter a677, Sammanfattning a273 

 

 

Generellt 

Har du glömt hur man gör räkneuppställningar eller huvudräkning rekommenderar att du tittar på filmerna på Gleerups ID: a876, a358 (addition), a464 (subtraktion), a208 (multiplikation), a294 (division)

Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma. Tänk på att repetition är viktigt, att repetera och tänka igenom det vi arbetat med på lektionerna hjälper ditt minne!

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

Lycka till med mattestudierna! /Matematiklärarna

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: