Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Selma Lagerlöf

Skapad 2019-11-25 12:29 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Detta är en mall för hur du ska lägga upp din pedagogiska planering. Tanken är att vi ska använda ett gemensamt språk samt struktur i våra mallar.
Grundskola 8 Svenska Samhällskunskap
Samhället förändras ständigt och människors drömmar, mod och engagemang påverkar hur samhället ser ut och påverkas. Men vad är det som förändrar ett samhälle mer genomgripande och på lång sikt? Vad bidrar till samhällsförändring; och kan man som enskild person göra skillnad? Därför ska du nu få ta reda på hur Selma Lagerlöf varit med och förändrat samhället. I alla tider har samhällsförändring börjat med att människor har vågat drömma, orkat kämpa och velat förändra. Det handlar om dåtid, men lika mycket om nutid och om hur alla har en möjlighet att påverka i nuet för att förändra framtiden.

Innehåll

VAD kommer vi att arbeta med?

- Selma Lagerlöfs barndom

 - Selma Lagerlöfs studie och arbete

 - Selma Lagerlöfs författarskap

 - Serien "Människor för ändring" från UR där vi fokuserar på Selma Lagerlöfs kamp för jämlikhet

HUR kommer vi att arbeta med det?

 - Genomgångar i klassen och filmklipp om Selma Lagerlöf

- Läsa texter om Selma Lagerlöf och läsa utdrag från några av hennes mest kända verk

 - Diskussioner i klassen utifrån olika frågeställningar

 - Skriva tankekarta och en sammanfattande text om Selma Lagerlöf

HUR LÄNGE kommer vi att arbeta med det?

 - Tidsåtgång: vecka 48-51 

VARFÖR ska vi arbeta med det? Vad ska du lära dig?

 - Du ska utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och resonera om budskap i några av Selma Lagerlöfs mest kända verk.

 - Du ska dra slutsatser om hur verkan har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkommit i. 

 - Du ska resonera om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra. Du ska beskriva samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 

Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017 | www.symbolbruket.se 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: