Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns levnadsvillkor och vuxnas betydelse

Skapad 2019-11-25 12:34 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Pedagogik
Hur påverkar vi vuxna våra barn? Hur påverkar oss barndomen ? Hur får vi trygga, självständiga och demokratiska barn?

Innehåll

Arbetsmetod och material:

Läs kap 3 och 5 i Tove Phillips bok Barns lärande och växande.

Läs boken " Kirre " och besvara frågorna

Diskussioner

Genomgångar med Power Point

Examinering: Frågor till " Kirre boken "

Efter avslutat arbetsområde förväntas du kunna:

 • Hur olika levnadsvillkor påverkar barn
 • Hur olika förändringar kan påverka barn
 • Vilken betydelse vuxna har för barnets utveckling

Uppgifter

 • Frågor till " Kirre" kap 12 och 13

 • Frågor till "Kirre"

 • Frågor till "Kirre" kap 10 och 11

 • Frågor till " Kirre " kap 10 och 11

 • Frågor till " Kirre" kap 10 och 11

 • Faktorer som påverkar barns livsvillkor

 • Frågor till " Kirre " kap 8-9

 • Frågor till Kirrre" kap 8-9

 • Frågor till Kirre kap 6-7

 • Frågor till "Kirre" kap 4-5

 • Frågor till "Kirre " kap 3

 • Frågor till kap 1-2 från "Kirre"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.
  Ped  -
 • Barns olika uppväxtmiljöer och levnadsvillkor och hur samhällsförändringar har påverkat detta.
  Ped  -
 • Vuxnas betydelse för barns lärande och växande.
  Ped  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Ped  A
 • Eleven beskriver utförligt barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Ped  C
 • Eleven beskriver översiktligt barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Ped  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: