Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa en digital låt i Soundtrap År 6

Skapad 2019-11-25 12:35 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Musik
Skapa i Soundtrap en låt som är 1 minut lång. Skapa en komposition efter formen intro - A - B- C - outro. Intro och outro ska vara fyra takter och A-, B- och C-del ska vara 8 takter vardera. Skapa en loop som ska vara kompositionens musikaliska grundidé. En musikalisk idé är något en låt kan vara uppbyggd på, som upprepas ofta och driver den. På Avicis "Wake me up" är det tex den akustiska gitarrslingan som driver låten. Denna ska finnas med i hela låten och ensam utgöra A-delen. I B- och C-delen kombineras loopen med fler loopar alternativt midiinspelningar/programmeringar. När låten är klar ska ni utvärdera ert arbete och er egen process skriftligt utifrån följande frågor. 1. Vad tycker du att din komposition uttrycker (associationer/bilder/känslor)? 2. Beskriv din musikaliska idé, och varför du valde den loop du valde att bygga låten på. 3. Vilka hinder /svårigheter uppkom i arbetet och hur löste du dessa? 4. Vad tycker du är det bästa med din komposition, vilken del är du mest nöjd med? 5. Finns det någon del du är mindre nöjd med och varför? 6. Vad har du lärt dig av uppgiften?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Kunskapskrav i musik år 4-6

F
E
C
A
Skapa musik
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Musikupplevelser
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: