Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande och delaktighet -19/20

Skapad 2019-11-25 13:22 i Gemensamt förskola i Båstad Båstad
Förskola
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Vi arbetar för att tydligt visa barnen när och i vilka situationer de kan ha inflytande.

Innehåll

Mål

 • Alla barns ska få kommunicera sin åsikt, vara delaktig i verksamheten.
 • Att barnen tar ansvar för egna handlingar och förskolans miljö
 • Visa barnen att de har rättigheter och skyldigheter

 

Forskning

I Specialpedagogiska skolmyndighetens handledningsbok står att barn i förskolan har rätt att säga sina åsikter ang de frågor som rör barnet/barnen. Verksamheten ska ta reda på barnets inställning så långt det är möjligt och respektera åsikterna. Barn ska ha inflytande och vi ska lyssna på dem.

Syfte

Vi delar in begreppet delaktighet för att synliggöra barnens inflytande. Delaktighet kan vara att barnen får vara med att bestämma, att uttrycka sin åsikt eller ha rätt att vara en del av gemenskapen i gruppen. Barnens behov och intressen ligger till grund för vårt arbete med delaktighet och inflytande.

 

Strategier

 • Undervisning i både liten som stor grupp tex samling, delade aktiviteter, enskilda uppdrag.
 • Använda bildstöd för att barnen ska få en delaktighet om vad som ska hända under dagen.
 • Genom röstning i vissa situationer får barnen uppleva demokratiska principer och få framföra sin åsikt.
 • Använda oss av könsneutralt material för att inte lägga värderingar till barnen.

 

Genomförande

 • Undervisning i vad Barns inflytande betyder genom samtal och bilder.
 • Vi delar ut ansvar till barnen i tex låna material och lämna tillbaka, hjälpa till vid dukning eller samling.
 • Vi pedagoger är lyhörda för barnens önskemål tex byta matplats, aktiviteter eller material.
 • Adventskalender i december utifrån barnens önskemål.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: