Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Julsaga

Skapad 2019-11-25 13:25 i Björndammens skola Partille
Om du vill kan du välja en beskrivande trevlig text här. Du kan även välja en bild tillsammans med din text. Glöm ej att radera denna text.
Grundskola F – 2 Svenska Bild
Barnen ska få chansen att lyssna på en julsaga, reflektera och koppla med sina tankar ock känslor. Diskutera med andra kompisar och bestämma tillsammans vilken del av sagan ska de måla. De ska presentera en del av sagan med en målning.

Innehåll

Rubrik/område 

 

Pedagogisk planering för fritidshemmet under perioden: november 2019

 

Varför?

Vilken koppling är det till övergripande mål med förankring i LGR 11 och/eller i andra styrdokument ? (Syfte samt centralt innehåll) 

Skapande och estetiska uttrycksformer Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

 

Vad ska eleven utveckla/lära sig? 

Långsiktigt

- förståelse för berättande texter, delaktighet, lyssna på varandra, har fårståelse för andras åsikter och tankar, ta en beslut tillsammans med andra

 

Kortsiktigt

- samarbeta och lyssna med förståelse

 

Hur?

Tema/projektområde/Arbetssätt/metod

- Lyssna på julsagan ,,Sagan om den lilla tomten,,

- Dela barn i 3-4 grupper (max 5 barn i en grupp)

- Varje grupp väljer en del/händelse i sagon som de tycker var roligast

- Varje grupp ska måla den delen i sagan som de tillsammans bestämde var mest intressant

- Varje grupp ska presentera sin målning för andra

 

Dokumentation- på vilket sätt? Vad vill vi visa?

Undervisningen presenteras med gruppernas målningar och muntliga utvärderingar som jag samlar in och gör en liten utställning på våran fritids

där vi visar att barnen har förståelse för sagan. Samtidigt visar vi att de var delaktiga och att de samarbetade.

Planeringen sparas i en gemensam pärm.

Utvärdering - vad, vem, hur och när ?

Muntlig utvärdering med barnen under undervisningen - vad de tyckte sagan, vad var roligast, mest intressant.

Muntlig utvärdering med barnen efter undervisningen - hur kändes det att samarbeta med andra kompisar och att bestämma tillsammans, lyssna på varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv Bl
Ny planering Fritidshem exempelmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: