Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 9A 1900-talets historia

Skapad 2019-11-25 13:51 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Under detta moment ska vi titta närmare på de två världskrig som kom att prägla hela 1900-talet. Vi ska även lära oss om ett av historiens största folkmord, Förintelsen. Vi kommer att prata om vad som gick snett under mellankrigstiden och hur det kunde bli ett till världskrig så snart efter det första. Trots att Andra världskriget slutade 1945 bestod efterverkningarna i form av Kalla kriget fram till början av 1990-talet. Vi ska studera denna period och ta reda på vilken betydelse den har haft för den värld som vi lever i idag. Vi kommer inte att hinna fördjupa oss i själva händelseförloppet så mycket utan fokus kommer att ligga på orsaker och konsekvenser.

Innehåll

 

Planering

 

 

 

Vecka

Onsdag (90)

Torsdag (100)

Läxa

42

Orsaker till första världskriget

Genomgång: Bakomliggande orsaker till första världskriget

Eget arbete: Läsa texter i Clio

 

 

Repetera genomgångar.

 

 

43

Upptrappning och utlösande händelser

Rollspel: Vidåkra-en by som alla andra

 

Genomgång:

Krigsutbrottet och händelseförlopp

Repetera genomgångar

45

Händelseförlopp

Genomgång:

Krigsutbrottet och händelseförlopp

Vägledningsdag

Repetera genomgångar.

Att läsa i Clio:

 

46

Ingen SO pga. NP

 

Muntliga NP

Muntliga NP

 

47

Konsekvenser av första världskriget och Mellankrigstid

Genomgång: Första världskriget och dess konsekvenser

Genomgång: Mellankrigs-tiden och

Weimar-republiken

Repetera genomgången om mellankrigstiden.

Att läsa i Clio: Alla kapitel under rubriken Första världskriget och mellankrigstid i litteraturlistan nedan i planeringen

48

Orsaker till andra världskriget

Bedömning

Genomgång: Hitlers väg till makten och orsaker till andra världskriget.

Pararbete: Rangordna orsakerna till kriget.

 

 

 

Skriftligt prov

Första världskriget och

Mellankrigs-tiden

Läxa till V49:

Läs i Clio

-Krigsutbrottet

-Västfronten1940

-Tyskland anfaller Sovjetunionen

-Pearl Harbor

-Början till slutet för axelmakterna

 

49

Andra världskriget

Genomgång: Upptakten till 2:a världskriget

Eget arbete: Tidslinje

Genomgång:

Andra världskriget – slutet och konsekvenser

Eget arbete: Tidslinje

 

Läs i Clio:

-D-dagen

-De allierade slår tillbaka

-Atombomber över Japan

-Krigets följder

 

50

Förintelsen

Genomgång: Förintelsen

Värderingsövningar.

Eget arbete: Människans levnadsvillkor i krig.

 

02

Konsekvenser av andra världskriget - Efterkrigstid

Genomgång: Efterkrigstiden

Arbete med tidslinje

Eget arbete:

Arbete med en konflikt

Sök information till din konflikt och läs in dig på den

Repetera konsekvenser av andra världskriget och genomgången om efterkrigstiden.

Repetera kapitlen från v. 49 i Clio

03

Eget arbete

 

Eget arbete:

Arbete med en konflikt

Skriftligt läxförhör.

Eget arbete:

Arbete med en konflikt

Sök information till din konflikt och läs in dig på den

Repetera konsekvenser av andra världskriget och genomgången om efterkrigstiden.

Repetera kapitlen från v. 49 i Clio

04

Historiebruk och källkritik

Historiebruk

Genomgång: Källkritik

Eget arbete (bedömning): Källkritik propaganda

 

05

Producera eget arbete

Arbete med en egen konflikt

Inspelning Podcast

 

 

 

 

 

 

Material

 

Powerpoints som ni hittar på Unikum under uppgifter i denna planering.

 

Kapitel i Clio:

 

Första världskriget och mellankrigstiden

 

Nationalism- Italiens och Tysklands enande

 

Upptakten till första världskriget

 

Första världskrigets förlopp

 

Skyttegravskriget

 

Weimarrepubliken 1919-1933

 

Tyskland 1933-1939

 

1920- och 1930-talen

 

Demokrati och diktatur i Europa

 

Upptakten till andra världskriget

 

Nationalism under mellankrigstiden

 

Andra världskriget och efterkrigstiden

 

Krigsutbrottet

 

Västfronten1940

 

Tyskland anfaller Sovjetunionen

 

Pearl Harbor

 

D-dagen

 

De allierade slår tillbaka

 

Atombomber över Japan

 

Krigets följder

 

 

 

Bedömning

 

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt under lektionstid samt vid ett skriftligt prov, läxförhör, inlämningsuppgift samt genom en muntlig presentation i form av en podcast.

 

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor mellankrigstiden

 • Instuderingsfrågor Första världskriget

 • Instuderingsfrågor

 • PP Orsaker till Första världskriget

 • PP Mellankrigstiden

 • PP Första världskriget händelseförlopp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia 7-9

E
C
A
FAKTAKUNSKAPER
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
RESONEMANG
Orsaker, konsekvenser
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Värderingar, levnadsvillkor
Människans levnadsvillkor påverka tiden människan lever i
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Samband
Kultur, migration, politik och levnadsvillkor
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
PERSPEKTIVBYTEN
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan dra enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. Och eller samhället och individen
Eleven kan dra utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet Och eller samhället och individen
Eleven kan dra välutvecklade och välunderbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. Och eller samhället och individen
KÄLLKRITISK DISKUSSION
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: