Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenens Hjärtrudtema

Skapad 2019-11-25 14:20 i Dibber Skogsdungen Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Stenens planering kring Hjärtrudtemat ht-19-Vt-20

Innehåll

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Vi vill att barnen ska utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande individer. De ska bli goda förebilder genom att hjälpa varandra, vara empatiska och kunna samspela i vardagen. Inför FN-dagen kommer vi att arbeta med bl.a. Barnkonventionen. Vi kommer att gå igenom dess innehåll, sjunga sånger och använda oss av en jordglob. Vi kommer att identifiera länder som barn/föräldrar kommer ifrån, sätta upp de flaggorna och pratbubblor med ordet Hej på respektive språk.

 • Det ska finnas en dokumentationsvägg bakom samlingsringen där vi kommer att dokumentera löpande bl.a. barnens dokumentation kring Hjärtrud som de haft hemma.
 • VI kommer att intervjua barnen om hur man ska vara som kompis. Svaren ska sättas upp som pratbubblor på kompisträdet.
 • Krea-Tiva
  Vi kommer att använda oss av ett träd i papper som barnen kommer att få måla i olika bruna nyanser. Vi kommer att kalla det ett kompis/värdegrundsträd. Vi sjunger kompissånger.
 • Alfabeta
   Vi läser kompisböckerna (10 stycken) av Linda Palm

          Lek-Levi

          Vi kommer att använda oss av grupplekar. (gruppstärkande)

          Räkne-Reza

          Ute-Ugo

          Vi kommer att gå till skogen.

          Rör-Else

          Vi kommer att använda oss av Mini-Röris gympa programmet både ute och inne.

 

_____________________________________________________________________ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: