Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Familj och relationer

Skapad 2019-11-25 14:24 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vi ska arbeta med tema: Familj och relationer.

Innehåll

Vad?

Vi ska studera olika slags familjer och relationer. Vi använder Lunis och Rivstart. 

Varför? 

Du ska utveckla dina förmågor i det svenska språket. Du ska bli bättre på hör- och läsförståelse samt att tala, samtala och skriva på svenska. 

Hur?

Vi lyssnar på dikter, sånger, återberättade händelser, beskrivningar, information och samtal.

Vi läser berättande texter och faktatexter. Vi studerar statistik.

Vi talar och samtalar om ämnet och övar på uttal.

Vi skriver olika texttyper, till exempel en personbeskrivning och mejl med tips och råd. Du berättar om egna erfarenheter och åsikter.

Vi arbetar med ordkunskap och tränar på grammatik. 

Vi varierar arbetssätt och med vem/vilka vi arbetar. 

Du kommer med förslag och önskemål på saker som du vill göra eller lära dig mer om. 

 

Bedömning

Du kommer att göra ett hörtest och ett lästest och du får skriva en text i klassrummet.

Jag bedömer din muntliga förmåga under lektionstid. 

Du bedömer själv dina kunskaper i Unikum (Självskattning)

Uppgifter

  • Testuppgift Personbeskrivning

Matriser

SFI
Bedömning i SFI C (Lottens elever)

E
C
A
HÖRA
Du förstår information, korta nyheter, samtal, beskrivningar och när någon berättar om händelser.
Du sammanfattar enkelt.
Du förstår viktiga delar.
Du förstår nyanser.
Du förstår enkla och tydliga meddelanden och instruktioner.
Du följer instruktioner delvis.
Du följer instruktioner på ett bra sätt
Du följer instruktioner på ett mycket bra sätt.
LÄSA
Du läser korta berättande och beskrivande texter om vardagliga ämnen.
Du sammanfattar enkelt.
Du förstår viktiga delar
Du förstår nyanser.
Du förstår enkla faktatexter, tabeller och diagram.
Du resonerar på ett enkelt sätt.
Du resonerar på ett bra sätt.
Du resonerar på ett mycket bra sätt.
Du förstår korta tydliga instruktioner.
Du följer instruktioner delvis.
Du följer instruktioner på ett bra sätt.
Du följer instruktioner på ett mycket bra sätt.
TALA
Du berättar om och beskriver personliga erfarenheter och åsikter om vardagliga ämnen. Du ger råd och instruktioner. Du använder strategier för att förbättra kommunikationen
Du talar enkelt och så att man förstår. Du talar delvis sammanhängande och varierar språket lite. Dina strategier fungerar delvis.
Du talar bra och ganska tydligt. Du talar sammanhängande och varierar språket ganska bra. Dina strategier fungerar.
Du talar mycket bra och tydligt. Du talar mycket sammanhängande och varierar språket på ett bra sätt. Dina strategier fungerar mycket bra.
Du pratar om och diskuterar enkelt om vanliga ämnen. Du frågar efter åsikter, tankar och information. Du använder strategier för att underlätta samtalet.
Du pratar och frågar på ett sätt som delvis fungerar. Dina strategier fungerar delvis.
Du pratar och frågar på ett sätt som fungerar. Din strategier fungerar.
Du pratar och frågar på ett sätt som fungerar mycket bra och gör samtalen intressanta. Dina strategier fungerar mycket bra.
Skriva
Du skriver enkla faktatexter samt texter om erfarenheter, intryck och åsikter.
Du skriver så att man förstår. Din struktur fungerar delvis. Du varierar ord och meningar lite. Dina strategier fungerar delvis.
Du skriver ganska tydligt. Din struktur fungerar. Du varierar ord och meningar ganska bra. Dina strategier fungerar.
Du skriver tydligt. Din struktur fungerar bra och du varierar ord och meningar på ett bra sätt. Dina strategier fungerar mycket bra.

SFI
Självskattning SFI C (Lottens elever)

otillräckligt
om jag får hjälp
okej
bra
mycket bra
Jag kan höra och förstå...
Jag kan läsa och förstå...
Jag kan tala och samtala...
Jag kan skriva...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: