Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2019-11-25 14:33 i Stråtjära skola Söderhamn
Vad är ett samhälle? Vi samtalar och diskuterar i grupp och helklass kring olika delar av vad som utgör ett helt samhälle.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vad är ett samhälle? Vad behövs i ett samhälle? Vad ska pengarna räcka till? Det är några frågor som vi kommer arbeta med i detta tema - "Vårt samhälle"

Innehåll

Vad vi ska lära oss och varför just detta?

Vi lever alla i samhället tillsammans med andra människor, vi ska lära oss om vad ett samhälle är och hur det fungerar. Vi ska träna oss i att förstå information och kunna prata om den tillsammans med andra.
Vi ska också lära oss om normer och regler som finns i ett samhälle och om hur man tar beslut genom demokratisk process, alltså röstning. Vi kommer också att samtala om pengars värde.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska arbeta med ett material som heter Vårt samhälle som är utformat av Sparsbanksstiftelsen-Söderhamn och Ung företagsamhet. Vi kommer arbeta i grupper där vi tränar på att ta del av information, diskutera och framföra egna synpunkter. Vi kommer att genomföra ett val enligt den demokratiska principen. Vi kommer att få besök från sparbanksstiftelsen som kommer att ha "veckopengsskola". Vi kommer att göra en stadsvandring för att ta del av Söderhamns historia. 

Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska kunna förstå enkel samhällsinformation och prata om den tillsammans med andra.
 • Du ska känna till något om vad ett samhälle är och hur det fungerar.
 • Du ska kunna samarbeta med och fatta beslut tillsammans med andra.
 • Du ska kunna berätta om vad du lärt dig genom att skriva och rita.

Hur du får visa vad du kan:

 • Du diskuterar med andra, du löser olika problem tillsammans med andra och är aktiv.
 • Du får berätta om det du lärt dig genom att skriva och rita.
 • Du får göra en utvärdering av arbetet.
 • Genom arbete i tillhörande elevhäfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
Vårt samhälle år 3

Rubrik 1

Vårt samhälle - demokrati, skatter och samhällets uppbyggnad
Nivå 1
Nivå 2
Samhällets uppbyggnad
Kan enkelt berätta hur ett samhälle är uppbyggt.
Kan berätta hur ett samhälle är uppbyggt och ge tydliga exempel utifrån ditt närområde.
Demokrati
Kan enkelt förklara hur demokrati fungerar.
Kan förklara hur demokrati fungerar och ger flera exempel på detta.
Samhällets delar
Kan på ett enkelt sätt göra jämförelser mellan vad som är viktigt och mindre viktigt i ett samhälle
Kan göra jämförelser mellan olika funktioner i samhället och se vilka som är viktiga och mindre viktiga. Använder argument som passar in i diskussionerna.
Pengars kretslopp
Kan enkelt beskriva pengarnas kretslopp i samhället.
Kan beskriva pengarnas kretslopp och ge exempel på olika betalningsformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: