Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Qr-kod och sånger med tema vatten

Skapad 2019-11-25 15:01 i Kärnhusets förskola Kristianstad
Förskola
Barnen skapar qr-kod av sånger vi sjungit. Sångerna har ett innehåll som kopplar till vårt tema vatten.

Innehåll

Sångerna vi sjungit är:

 • En kulen natt
 • Henry haj
 • Fyra farliga fiskar

 

Vad ska vi välja att undervisa om?

Samarbete kring skapande av qr-kod samt forskning om innehållet i sången.

 

Hur ska undervisningen gå till?

Vi delar upp oss i tre grupper och sjunger in sången och skapar en qr-kod. Barnen får även göra en bild som illustrerar sången. Gruppen forskar om innehållet i sången.

 Varför ska vi välja just detta?

Det finns ett stort intresse för musik och sång bland barnen och det är lätt för den att relatera till innehållet i sångerna. 

Vem ska göra vad?

Vi tar varsin sång och sjunger in. Vi ansvarar för forskande och dokumentation till vår sång och tar med till arbetslagsplaneringen för diskussion och dokumentation.

 Analysera resultatet? Utfallet anser vi vara gott. Barnen tycker om sång/musik samt att utforska allt som finns i vatten (fiskar) och att skapa utifrån detta. Vidare kan vi se ett växande intresse för att skapa qr-koder samt att använda dem.

 

 

 

 

Varför gick det så? Vi har nyfikna barn vilka gärna vill veta mer och utforska. Vi vuxna är duktiga på att uppmuntra barnen till att utforska, vi vuxna såg till att gruppdynamiken i barngruppen blev god. Vi valde att bilda grupper efter "hur" barnen kan lära av varandra,"vilka" lär av varandra, "vilka" är duktiga på att få en specifik kompis att vilja lära mer.

 

Hur går vi vidare? Barnen anser själva att de inte är färdiga med sin forskning kring fiskar/vatten. Vi kommer att låta barnen utforska/skapa vidare inom detta  och lära sig nya tekniker inom skapande samt att vi arbeta vidare med att skapa qr-koder om deras skapande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: