Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En anden gren

Skapad 2019-11-25 15:23 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola 6 – 9 Modersmål
Hur kan du hitta raka motsatsen av en Europär? Jepser Wang Sung försöker att ge dig svaret i sin bok “En anden gren”. Tillsammans ska vi bege oss tillbaka till Köpenhamn i början av förra seklet där de första kineserna kom till Danmark för att uppträde på Tivoli. Bland kineserna är San Wung Sung. Bland gästerna är Ingeborg Danielsen. De förelsker sig och skandalen är en realitet.

Innehåll

 

Innehåll

Vad:  Utifrån historien om San och Ingeborg ska vi rent fysisk bege os ut på en historisk vandring i Köpenhamn där vi ska följa hovedpersonernas fotspor. Eleverna förberedar tillsammans ett manuskript där de bland annat ska redogöra för det kulturmöte/krock som upstod när de första kinersere kom till Danmark för att upträde på Tivoli i Kbh. De ska också berätta om de levnadsvilkår man levde under i den tidsperiod där handlingen utspelar sig.

Hur: Eleverna ska samläsa olika kapitlen av historien och diskutere vad som är viktigt at berätta under den vandring vi ska göra. Genom att jobba både digitalt och analogt ska eleverna jobba med den litteräre texten. Vi ska försöka att göra en Ipodinspelning samtidigt som vi besöker Kbh. De ska också göra en research på hur vi idag bemöter människor med en annan kulturbakgrund och jämföra det med hur man gjorde då.,  (Men vi kan samtidigt kanske perspektivera till oss själva eftersom vi lever och bor i Sverige och samtidigt har stärka band till Danmark – finns där skillander). Därutöver ska eleverna reflektera och diskutera kring bokens titel, bilder, indledning och handling, tema och budskap som hjälp till att kunna göra en skriftlig analys av boken.

Vad: 

  • Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  • Ml 7-9
    Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  • Ml 7-9
    Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  • Ml 7-9
    Kultur och samhälle Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: