Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2019-11-25 15:27 i Pinjens förskola Helsingborg
Förskola
Vi har märkt att barnen har ett stort intresse av bockarna bruse, de tar fram materialet och leker med samt väljer ofta boken under våra lässtunder därför så har vi valt att arbeta med bockarna bruse på olika sätt.

Innehåll

 

Nu kommer vi börja vårt tema kring Bockarna Bruse, vi kommer se vad barnen visar extra intresse för i sagan och det kommer vi sedan fördjupa oss vidare i.

I februari så kommer vi gå in i fokusområde Matematik och då kommer vi lägga lite extra fokus på matematik under våra erbjudande. Vi kommer utmana barnen lite extra i de olika matematiska termerna som finns, tex. Liten, mellersta, stor, under, över.

 

Mål:

 • Barnen ska inspireras och stöttas i sin utveckling av lek och fantasi i många olika sammanhang och miljöer, med olika material och uttrycksformer.
 • Vi vill ge barnen ett ökat ordförråd av både svenskan och förstärka detta genom deras modersmål.

 

Syfte:

Vi vill att våra barns kommunikationsförmåga ska förbättras.

 

Hur ska vi göra?:

 • Berätta sagan i mindre grupper
 • Dramatisera sagan
 • I verkstaden kommer vi ha som erbjudande att måla sagan (med projiserade bilder från sagan)
 • I kuben kommer vi projisera sagan
 • Låta barnen leka med material från sagan

 

Hur får vi in flerspråkigheten i temat?:

 • Vi hittar ord från sagan och ber föräldrar om hjälp att lära oss orden på barnens modersmål.

Orden vi kommer välja är:

 • Troll
 • Bro
 • Lilla bocken
 • Mellan bocken
 • Stora bocken
 • Vatten
 • Gräs

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: