Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text årskurs 6

Skapad 2019-11-25 15:30 i Almtunaskolan Uppsala
En planering med matris för textgenren berättande text, med utgångspunkt från läromedlet Skrivcirkeln: Resor i världen.
Grundskola 6 Svenska Geografi
En beskrivande text innehåller information som oftast är sann och inte påhittad. Det kan vara en faktatext om ett djur, en plats eller person. Du kommer att få arbeta textgenren beskrivande text utifrån boken Skrivcirkeln - Resor i världen.

Innehåll

Du kommer att få arbeta med textgenren "beskrivande text" och utgå från Skrivcirkeln - Resor i världen. 

Arbetssättet utgår från cirkelmodellens fyra faser:

1. Bygga upp kunskaper: Lär dig ord och begrepp för att lättare förstå vad texterna och uppgifterna handlar om. 
2. Läsa och lära: Läs olika texter och lär dig hur man skriver liknande texter. 
3. Lära och skriva tillsammans: Samtala, lär och skriv tillsammans med en kompis.
4. Visa vad du kan: Skriv egen jämförande text och visa vad du lärt dig.

Viktiga begrepp

källa

nyckelord

byggnadsverk

granskad

Respons och bearbetning av texter

Vi kommer även att arbeta med hur man ger och tar emot respons på texter samt olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

 

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • plocka ut nyckelord och sedan skriva en sammanfattning utifrån orden.

 • tillsammans med en annan person skriva en beskrivande text om ett land.

 • använda skrivregler för stavning, skiljetecken, jämförande sambandsord och språkriktighet.

 •  en egen beskrivande text om något som finns i Afrika. Uppgifter

 • Beskrivande texter utifrån valfritt land, djur eller byggnad.

 • Beskrivande text om valfritt djur, land eller byggnad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: