Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 7E. v 48 Kristendomen och Sverige

Skapad 2019-11-25 15:32 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
För 2000 år sedan föddes en judisk pojke, Jesus. När Jesus blev stor började han undervisa och många såg honom som en profet. Andra såg honom som en upprorsmakare. Detta ledde till att han avrättades (på ett kors) vid påskhögtiden. Där kunde det slutat. Men (enligt de kristna) återuppstod Jesus och visade att han var Messias eller Kristus som det heter på grekiska. På 300-talet blev kristendomen statsreligion i Romarriket. Kristendomen spreds och splittrades. På 1000-talet skildes katolska kyrkan från den ortodoxa kyrkan. På 1500-talet splittrades den katolska kyrkan när protestanterna bröt med påven. I 1000 år har kristendomen varit en viktig religion i Sverige och påverkat våra traditioner och sätt att tänka. Under medeltiden var det katolicism. Påven hade stort inflytande. 1527 infördes protestantismen av Gustav Vasa, Svenska statskyrkan bildades och blev den enda tillåtna. 1951 fick vi religionsfrihet. År 2000 blev svenska kyrkan fristående från staten. Du blir medlem i kyrkan genom att döpas.

Innehåll

Studiebesök: Sjöstadskapellet. Tisdag den 19/11. Kl. 13.00-

Prov: Fredag den 22/11   

Källor:

SO-rummet.se, religionskunskap:            

-Kristendomen https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen

-Kristendomens grunder https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen/kristendomens-grunder

-Kristendomens historia och kyrkohistoria https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen/kristendomens-historia-och-kyrkohistoria

-Bibeln https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen/bibeln

 

 

Powerpoint:

https://prezi.com/d6sdh48cnfu0/kristendomen/

 

 

Provet:

1.     Du ska kunna berätta kortfattat om Jesus liv och kristendomens bildande.

2.     Du ska kunna berätta om grunderna i den kristna tron, kyrkoåret och några riter i kyrkan.

3.     Du ska kunna berätta om kristendomens spridning och de tre stora inriktningarna.

4.     Du ska kunna berätta kortfattat om kristendomens historia i Sverige.

5.     Du kan ge exempel på hur det märks att kristendomen varit en dominerande religion i Sverige under 1000 år.

6.     Du kan berätta om bibeln och bibelns olika delar (gamla och nya testamentet).

7.     Du kan använda och förklara flera av orden i ordlistan, helst alla!

8.     Du kan föra ett källkritiskt resonemang om bibeln som kunskapskälla.

9.     Valfritt Jesuscitat. Välj ett Jesuscitat, helst ett som vi inte pratat så mycket om på lektionerna. Du ska kunna förklara vad det handlar om, varifrån det kommer och skriva egna reflektioner (åsikter och tankar) till det.

 

 

Begrepp:

 

https://quizlet.com/454023034/kristendom-2019-flash-cards/

 

 

10 budorden

Ateism

Bön

Celibat

Dop

Det dubbla kärleksbudet

Evangelierna

Existentiella frågor

Frälsning

Gamla testamentet

Den gyllene regeln

Helgon

Helvetet

Himlen

Jerusalem

Katolicism

Kyrka

Liknelser

Mission

Monoteism

Munk

Nattvard

Nunna

Nya testamentet

Ortodoxi

Polyteism

Protestantism

Präst

Påven

Religion

Sakrament

Sekularisering

Treenighet

Urkunder

Vatikanen

 

Fördjupning

 

SO-boken

Kristendom s.133-181

 

Film: Bibelns uppkomst - Evangelierna 13 minuter

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%20%20637

 

Film: Bibelhistorier: Skapelseberättelsen 10 minuter

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203049

 

Film: Bibelhistorier - Noaks ark 8 minuter

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203137

 

Film: Bibelhistorier - Mose - Egypten och de tio plågorna 9 minuter

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203238

 

Film: Bibelhistorier, Mose - Uttåget och de tio budorden 9 minuter

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203366

 

Film: Sverige och religionen 6 minuter

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS991079

 

Film: INblick i världsreligionerna: Kristendom - Heliga rum 9 minuter

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203282

 

Film: INblick i världsreligionerna: Kristendom - Andliga ledare 9 minuter

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203325

Uppgifter

  • Kristendom -begrepp Quizlet

  • Kristendomen -Superkort sammanfatnning

  • Kristendomen Åk 7, 2019 -Del 1

  • Källkritik

Matriser

Re
Jesus, kristendomen och Sverige

E
C
A
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Begrepp och modeller
Du kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du kan föra enkla resonemang.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang.
Källkritik
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: