Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - konstruktion/uppfinning

Skapad 2019-11-25 15:50 i Kyrkskolan Borlänge
Du ska få info om uppfinningar/konstruktioner och målet är att du enskilt ska skapa en uppfinning som på något sätt underlättar den hållbara utvecklingen. Du ska använda dig av all kunskap du fått under terminen vad det gäller just hållbar utveckling.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Målet är att du ska skapa en egen uppfinning/göra en egen konstruktion. Du kommer få information om uppfinningar och du kommer även använda dig av de kunskaper som du redan har.

Innehåll

Under en heldag i teknik kommer vi att :

Göra en skiss

Hitta material till prototypen

Bygga en prototyp

Visa varandra våra prototyper för att ge tips om utveckling

Göra en affisch där du ska sälja in din vara till folk som ska vilja köpa den

Samarbeta

 

Prototyperna som vi bygger behöver inte vara skalenliga eller funka rent praktiskt eftersom det är själva idéerna som vi ska uppfinna.

Det är viktigt att ni har en förklaring och ett syfte av det ni uppfinner/konstruerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: