Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och gitarr Åk 9

Skapad 2019-11-25 16:02 i Hamburgsundskolan Tanum
Sjunga och spela gitarr till en enkel uppbyggd låt men minst tre ackord.
Grundskola 9 Musik
Du kommer under detta område få arbeta med gitarr och sång.

Du väljer en låt och lär dig spela gitarr och sjunga den.

Du arbetar enskilt eller i grupper och avslutar området med att redovisa.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna spela gitarr och samtidigt sjunga en låt enskilt eller tillsammans med andra.
Du ska kunna anpassa din röst och ditt spel till gruppen.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper genom teoretiska och praktiska genomgångar. 
Du får visa dina kunskaper genom uppspel för gruppen eller läraren. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du får 3-4 veckor på dig att med arbetsområdet.

Du får teoretiska och praktiska genomgångar av gitarrackord och slagteknik samt sång.

Du får enskilt eller i grupp öva på den låt du valt.

Du redovisar arbetet genom att spela in med din ipad och skicka till läraren. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9

Matriser

Mu
Sång och gitarr

Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Gitarr
Eleven kan ackompanjera på gitarr och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på gitarr och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på gitarr med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Sång
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Uppspel
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.

Frågor till arbetsområdet

1. Vilka svårigheter fanns det med arbetsområdet? 2. Beskriv din egen insats av sång och gitarr. 3. Skulle du förändra något i arbetsområdet?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: