Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nätsmart

Skapad 2019-11-25 17:05 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
De flesta av oss använder nätet på ett eller annat sätt flera gånger om dagen. Nätet öppnar upp för att kommunicera med andra, hitta spännande information och bilder, nya vänner och mycket mer. Vi ska nu titta närmare på vad det finns för risker och möjligheter med att vara ute på nätet.

Innehåll

Vi kommer att utgå från UR:s serier Surfarna och Tisdagskollen med Farzad. Vi ser och lyssnar på avsnitten och sedan har vi olika samtal, värderingsövningar och arbeten enskilt och i grupp. De områden vi arbetar med är:

* Klickbeten
* Källkritik
* Cookies
* Bilder på nätet
* Reklam och sponsring
* Nätfiske
* Digitala missförstånd
* Söka på nätet

Genom detta arbete kommer du få lära dig:

* att söka och värdera information på nätet.

* vad vi får och inte får göra på nätet.

* risker och möjligheter med att vara ute på nätet. 

 

Bedömningen sker fortlöpande och bygger på ditt deltagande i samtal, diskussioner och övningar. 

 

Ur Lgr11, kap 1:

"Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap."

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Lgr11
 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: