Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk4

Skapad 2019-11-25 20:52 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Visningsexempel av en LPP för temat Vatten i årskurs 4
Grundskola 4 Kemi
Utan vatten finns det inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. I det här arbetsområdet kommer du bl.a att få lära dig mer om vad vatten är, vattnets egenskaper, vattnets kretslopp och hur vi använder vattnet.

Innehåll

Syfte - förmågor att utveckla

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll som vi kommer att arbeta med:

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

Du kommer att

 • söka fakta
 • titta på filmer
 • delta i samtal och diskussioner
 • dokumentera enkla undersökningar.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som för diskussionerna framåt i det aktuella ämnet.
 • hur väl du kan förklara vattnets egenskaper och kretslopp.
 • hur väl du kan förklara vattnets aggregationsformer, fast, flytande och gasform.
 • hur du använder dig av ämnesspecifika begrepp. 
 • hur väl du dokumenterar och utför experiment.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: