Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Salsa (pardans) idrott och hälsa åk.9

Skapad 2019-11-25 21:01 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Moment Salsa (pardans) Idrott och hälsa Kungsholmens grundskola åk.9

Innehåll

1.      Momentets/arbetsområdets namn
Salsa Pardans idrott och hälsa åk.9

 

2.      Syfte och förmågor
Eleven ska lära sig några moderna danser samt utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 

3.      Period
v.47-v.51

 

4.      Arbetssätt
 Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. (skolverket, idrott och hälsa)

 

Få möjlighet att utveckla sin takt och rytm till musik enskilt, par och i grupp där vi går igenom Salsans grundsteg och olika turer.

 

 

5.      Utvärderingsformer

Summativbedömning sker efter avslutat moment där eleven får chans att visa sina kunskaper i förhållande till de konkretiserade kunskapskravet i dans. Formativbedömning ges kontinuerligt under lektionernas gång när vi övar tillsammans och lär oss nya turer i Salsa.

 

6.      Kunskapskrav
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

 

 

7.      Preliminär veckoplanering

 

9B och 9D lektionsplanering Salsa (pardans)

Vecka/datum

Lektion 1

Lektion 2

v.48

25 nov-1 dec

Salsa intro grundsteg

Sverige/finska

Salsa grundsteg, tur 1 och 2

Vallgossen

v.49

2-8 Dec

Salsa turer 1-4

Sverige/finska

Salsa repetition

Vallgossen

v.50

9-15 Dec

Salsabingo Examination

Vallgossen

Lekar/bollspel Lucia fredag

Vallgossen

v.51

16- 19 Dec

Lekar/bollspel

Sverige/finska

Mentorsdag Onsdag

Julavslutning Torsdag

 

9A och 9C lektionsplanering Salsa (pardans)

Vecka/datum

Lektion 1

Lektion 2

v.48

25 nov-1 dec

Salsa intro grundsteg

Vallgossen

S Salsa grundsteg, tur 1 och 2

Sverige/finska

v.49

2-8 Dec

Salsa turer 1-4

Vallgossen

Salsabingo repetition

Sverige/finska

v.50

9-15 Dec

Salsabingo Examination

Vallgossen

Lekar/bollspel Lucia fredag

Sverige/finska

v.51

16- 19 Dec

Mentorsdag Onsdag

Ingen idrott

Julavslutning Torsdag

Ingen idrott

 

Matriser

Idh
Salsa (pardans) idrott och hälsa åk.9

Konkretisering

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskapskrav
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
Eleven hittar takten i grundsteget. Kan dansa några turer men kommer inte tillbaka i takten direkt. Tar inte ut rörelserna i överkroppen.
Eleven hittar takten och rytmen i grundsteget. Kan dansa alla turer och kommer oftast tillbaka i takten direkt. Tar ut rörelserna i överkroppen.
Eleven hittar takten och rytmen i grundsteget samt under turerna. Kan dansa alla turer och kommer tillbaka i takten direkt. Tar ut rörelserna mycket i överkroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: