Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 19 åk 8 Musikens sammanhang och funktioner. Blues, Country och Jazz DJO

Skapad 2019-11-26 08:29 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP om hur musiken populärmusiken utvecklades under första halvan av 1900-talet
Grundskola 8 Musik
Hur utvecklades stilarna Blues, Jazz och Country?

Innehåll

Musikens sammanhang och funktioner åk 8 ht 2018

Mål för elev

 • Du utvecklar din förmåga att lyssna till och urskilja olika sorters musik
 • Du utvecklar dina kunskaper om och ökar din förståelse för olika sorters musik
 • Du utvecklar din förmåga att reflektera över musiken för att kunna redogöra för skillnader och likheter mellan äldre och nyare musik
 • Du utvecklar din förmåga att lyssna till olika instrument och hur de används

Innehåll

Du kommer att

- läsa om och resonera kring hur olika genrer växt fram under 1900-talet.
- lyssna på och resonera kring hur instrumenten används på olika sätt
- höra talas betydelsefulla artister inom de olika stilarna och lyssna till deras låtar
- resonera kring hur musiken började spridas med ny teknik
- resonera kring hur musiken förknippas med identitet och grupptillhörighet

 

Genomförande

Under de olika teoriperioderna kommer du att

- gå igenom fakta.
- få lyssna på musik från de olika stilarna
- öva dig i att fundera över och resonera kring hur musiken är uppbyggd, hur olika instrument används, olika sångsätt mm.
- ha läxa och prov på faktainnehåll och musikexempel.

 

 

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att:

 • använda faktakunskaperna som grund för att kunna urskilja olika musikstilar, olika musikföreteelser och instrument
 • använda faktakunskaperna som grund för att kunna resonera kring hur olika instrument används, hur de olika stilarna utvecklats och vad detta beror på
 • genom lyssning känna igen olika musikstilar och instrument
 • resonera kring hur musiken påverkar oss


Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen

 

Kursplanemål

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att

 • utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter.
 • utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

 

Matriser

Mu
Musikens sammanhang och funktioner åk 8 läsåret ht 2018

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera och samtala om musik. Eleven kan….
...föra...resonemang om de olika musikstilarnas funktioner och historiska betydelse
...enkla och till viss del underbyggda...
..utvecklade och relativt väl underbyggda...
...väl utvecklade och väl underbyggda...
Eleven kan….
...urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag i de olika genrerna
i viss utsträckning
relativt hög utsträckning
hög utsträckning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: