Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- geometri ht-19

Skapad 2019-11-26 08:41 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Matematik
Nu ska vi lära oss om hur man räknar ut arean och omkretsen på fyrhörningar. Vi ska även bli säkra på hur man omvandlar mellan m, km och mil.

Innehåll

Tidsplan:

v 45-51

Arbetssätt

 • genomgångar
 • mattefilmer
 • problemlösning i grupp/par
 • spel
 • praktiskt material
 • arbete med rutinuppgifter i bok eller Bingel

Bedömning:

 • Du bedöms under dina samtal kring dina lösningar och genom ditt deltagande vid genomgångar
 • prov/diagnoser

Språkmål:

 • Förstå instruerande texter (spel)
 • Förstå och använda begreppen i arbetsområdet
 • Använda mallar/strategier (venndiagram, mötas på mitten, EPA) för att förklara och jämföra begreppen
 • Kunna lösa uppgifter i flera led genom att välja rätt information

Begrepp:

kvadrat

rektangel

bas

höjd
area

omkrets

meter

kilometer

kilo=tusen

mil

skala

sammansatta figurer

kvadratcentimeter cm²

Kvadratmeter 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik- geometri ht-19

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Begrepp
Begrepp T ex att du förstår vad area och omkrets är.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du kan använda en del begreppen du lärt dig när du arbetar och när du till exempel förklarar hur omkrets och area förhåller sig till varandra.
Du kan använda de flesta begreppen du lärt dig när du arbetar och när du till exempel förklarar hur omkrets och area förhåller sig till varandra.
Du kan använda begreppen du lärt dig när du arbetar och när du till exempel förklarar hur omkrets och area förhåller sig till varandra.
Metoder
är det sätt du använder för att t.ex. räkna ut area eller omkrets av en fyrhörning.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du beräknar omkrets och area av fyrhörningar med rätt metod. Du kan med viss säkerhet omvandla mellan enheter för längd och vet till exempel att 2 m 10 cm = 210 cm
Du beräknar omkrets och area av fyrhörningar med rätt metod. Du kan med omvandla mellan olika enheter för längd och vet till exempel att 2 m 5 cm = 205 cm
Du beräknar omkrets och area av fyrhörningar med rätt metod. Du kan med säkerhet omvandla mellan olika enheter för längd och vet till exempel att 2 m 3 dm = 230 cm
Problemlösning
de strategier och metoder som väljs för att lösa ett matematiskt problem.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du provar dig fram och använder någon problemstrategi med viss säkerhet. Du kan använda strategier som någon annan visar dig.
Du använder ett par olika problemlösningsstrategier med säkerhet.
Du är säker på flera olika problemlösningsstrategier och vet vilken som funkar för att lösa en viss uppgift.
Resonemang
Resonemang handlar om hur man motiverar.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Motiveringar som påbörjar korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser i avancerade uppgifter.
Kommunikation
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du kan rita bilder som till viss del förklarar hur du har tänkt, till exempel rita en rektangel och skriva och räkna area med hjälp av bas och höjd. Dina uträkningar går till stor del att följa.
Dina uträkningar går att följa. Du kan rita bilder som förklarar hur du har tänkt, till exempel skillnaden mellan omkrets och area eller hur man räknar ut arean på en fyrhörning.
Dina uträkningar är lätta att följa. Du kan rita bilder som tydligt förklarar hur du har tänkt, till exempel hur förhållandet mellan två bilder med olika skala eller hur man räknar ut arean på en fyrhörning med alla mått utsatta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: