Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animal rights

Skapad 2019-11-26 08:50 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Engelska

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan samtala och diskutera kring olika frågor som kommer upp i samband med texter vi läser och lyssnar på.
 • Du visar att du kan använda strategier som bidrar till att samtalet fungerar genom att t ex kommentera vad andra säger eller ställa följdfrågor.
 • Du visar att du kan framföra olika muntliga framställningar där du redogör och argumenterar.
 • Du visar att du kan bearbeta och förbättra en muntlig framställning.
 • Du visar att du kan läsa olika typer av texter inom temat och förstå genom att återge innehållet i svar på frågor / läsförståelseövningar samt genom att kommentera och diskutera innehållet. 
 • Du visar att du kan lyssna på olika typer av texter inom temat och förstå genom att återge innehållet i svar på frågor / läsförståelseövningar samt genom att kommentera och diskutera innehållet. 

 

Undervisning

 • Vi läser och lyssnar på olika texter som handlar om animal rights.
 • Vi gör ett läsförståelsetest och ett hörförståelsetest. 
 • Vi arbetar med ord och uttryck som har med ämnet att göra för att kunna samtala, diskutera och skriva kring ämnet.
 • Vi övar på att samtala och diskutera. Vi övar på att hålla igång samtal och diskussioner. Vi genomför de muntliga nationella proven.
 • Vi förbereder och framför en muntlig framställning om ett utrotningshotat djur. Vi arbetar med att ge varandra respons och förbättra framställningarna.
 • Vi skriver några olika typer av texter och arbetar med att göra dem mer korrekta och mer innehållsrika.
 • Vi arbetar med språkets struktur för att förbättra våra framställningar.

 

Bedömning

 • Din förmåga att samtala, diskutera och använda strategier för att hålla igång ett samtal. (matris)
 • Din förmåga att genomföra muntliga framställningar samt din förmåga att förbättra dem. (kommentar)
 • Din förmåga att läsa och förstå (återge, kommentera och diskutera) olika texter vi läser och lyssnar på. (kommentar)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Engelska muntlig interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet. Du ställer några frågor och ger samtalsstöd i form av hummanden eller nickningar.
Du använder dig av fungerande strategier för att samtalet ska flyta på. Du tar initiativ i samtalet, ställer frågor och kommenterar det som någon annan har sagt.
Du utvecklar och fördjupar samtalet med hjälp av välfungerande strategier. Du tar flera initiativ och dina frågor bidrar till att samtalet fördjupas och breddas.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din engelska är hackig och med många avbrott. Många ord saknas och svenska används.
Du talar bitvis med flyt. Du har förmåga att omformulera dig när du inte hittar ett ord.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt och vardagligt ordförråd .
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du har ett avancerat ordförråd och du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel. De grammatiska fel du gör är påverkade av svenskan.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: