Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska HT19

Skapad 2019-11-26 09:08 i Hjulsta grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Svenska - skriva, läsa och tala.

Innehåll

Du kommer i Svenska/Sva få visa dina kunskaper genom de olika ämnesområdena:

Läsförståelse, träning gamla np.

Tala/samtala - Np - muntliga delen, del A

Skriva - beskrivande text - Engelska och No, förklarande text - Geografi.

Dikt - språkliga drag, läsförståelse och skriva

 

 

Matriser

Sv SvA
Svenska HT19

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper (E)
Mer än godtagbara kunskaper (C)
Mer än godtagbara kunskaper (A)
Förklarande text - Layout/struktur
Vulkan Tsunami Jordbävning
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Du har ej än visat: I din förklarande text har du på ett enkelt sätt skrivit: - en rubrik som talar om vad texten handlar om - en inledande definition (som förklarar vad texten kommer att handla om) - förklarat ämnet (vulkan, tsunami, jordbävning) i olika steg - en sammanfattande avslutning
I din förklarande text har du på ett enkelt sätt skrivit: - en rubrik som talar om vad texten handlar om - en inledande definition (som förklarar vad texten kommer att handla om) - förklarat ämnet (vulkan, tsunami, jordbävning) i olika steg - en sammanfattande avslutning
I din förklarande text har du på ett utvecklat sätt skrivit: - en rubrik som talar om vad texten handlar om - en inledande definition (som förklarar vad texten kommer att handla om) - förklarat ämnet (vulkan, tsunami, jordbävning) i olika steg - en sammanfattande avslutning
I din förklarande text har du på ett välutvecklat sätt skrivit: - en rubrik som talar om vad texten handlar om - en inledande definition (som förklarar vad texten kommer att handla om) - förklarat ämnet (vulkan, tsunami, jordbävning) i olika steg - en sammanfattande avslutning
Förklarande text - språkliga drag
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du har ej än visat: I din förklarande text: - har du använt verb i presens genom hela texten - använt flera olika sambandsord - använt ämnesspecifika begrepp på ett naturligt sätt (se geografibedömning) - Skrivit komplexa meningar, med huvudsats och bisats
I din förklarande text: - har du använt verb i presens - använt olika sambandsord - använt ämnesspecifika begrepp (se geografibedömning) - Skrivit enkla meningar.
I din förklarande text: - har du använt verb i presens genom nästan hela texten - använt flera olika sambandsord - använt ämnesspecifika begrepp på ett naturligt sätt (se geografibedömning) - Skrivit någon/några komplexa meningar, med huvudsats och bisats
I din förklarande text: - har du använt verb i presens genom hela texten - använt flera olika sambandsord för tid och orsak - använt ämnesspecifika begrepp på ett naturligt sätt (se geografibedömning) - Skrivit flera komplexa meningar, med huvudsats och bisats
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Beskrivande text
NO: Människan i rymden - rubrik - inledande förklaring - underrubriker - verb i presens - ämnesspecifika ord - bild med bildtext
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du har ej än visat: I din beskrivande text: - har du en rubrik som talar om vad texten handlar om - har du en enkel inledande förklaring om ditt ämne - har du tydliga underrubriker till varje stycke - har du skrivit verben i presens - har du använt ämnesspecifika begrepp - lagt in en bild med tillhörande bildtext
I din beskrivande text: - har du en rubrik som talar om vad texten handlar om - har du en enkel inledande förklaring om ditt ämne - har du underrubriker till varje stycke - har du skrivit verben i presens - har du använt ämnesspecifika begrepp - lagt in en bild med tillhörande bildtext
I din beskrivande text: - har du en rubrik som talar om vad texten handlar om - har du en utvecklad inledande förklaring om ditt ämne - har du tydliga underrubriker till varje stycke - har du skrivit verben i presens - har du använt ämnesspecifika begrepp - lagt in en bild med en tillhörande tydlig bildtext
I din beskrivande text: - har du en rubrik som talar om vad texten handlar om - har du en välutvecklad inledande förklaring om ditt ämne - har du tydliga underrubriker till varje stycke - har du skrivit verben i presens i hela texten - har du använt många olika ämnesspecifika begrepp - lagt in en bild med en tillhörande tydlig bildtext
Poesi, Dikter
Dikthäfte
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Du har ej än visat att du i din diktbok kan: - koppla textens innehåll till en passande rubrik. - använda dig av språkliga drag när du skriver din dikt.
Du visar genom ditt arbete i din diktbok: - att du kan koppla textens innehåll till en passande rubrik. - att du kan använda dig av språkliga drag när du skriver din dikt.
Du visar genom ditt arbete i din diktbok: - att du kan koppla textens innehåll till en passande rubrik. - att du visar försök att flera olika sätt kan använda dig av språkliga drag när du skriver din dikt.
Du visar genom ditt arbete i din diktbok: - att du tydligt kan koppla textens innehåll till en passande rubrik. - att du genomgående på flera olika sätt kan använda dig av språkliga drag när du skriver din dikt.
Läsförståelsetest/Faktatext
NP - träning - Läsa
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Du visar ej än att du kan läsa och förstå en faktatext på en grundlig nivå. Poäng: 0-6
Du visar att du kan läsa och förstå en faktatext på en enkel nivå. Poäng: 7-11
Du visar att du kan förstå en faktatext på en utvecklad nivå. Poäng: 12-17
Du visar att du kan förstå en faktatext på en välutvecklad nivå. Poäng: 18-22
Muntligt nationella provet i Svenska
Redogörelse / presentation Samtal
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du visar inte än att du kan: Redogörelse / presentation - i viss utsträckning kan hålla dig till ämnet och att du kan hålla dig till en struktur med inledning och/eller avslutning. - att du använder språket och kroppsspråket med viss anpassning till syfte och mottagare. Samtal - att du kan delta i samtalet genom att i viss utsträckning, lyssna och ställa frågor för att till viss del föra samtalet framåt. - att du i viss uträckning kan hålla dig till ämnet, framföra egna åsikter och använda ett anpassad språk utifrån syfte och mottagare.
Redogörelse / presentation Du visar att du i viss utsträckning kan hålla dig till ämnet och att du kan hålla dig till en struktur med inledning och/eller avslutning. Du använder språket och kroppsspråket med viss anpassning till syfte och mottagare. Samtal Du visar att du kan delta i samtalet genom att i viss utsträckning, lyssna och ställa frågor för att till viss del föra samtalet framåt. Du visar också att du i viss uträckning kan hålla dig till ämnet, framföra egna åsikter och använda ett anpassat språk utifrån syfte och mottagare.
Redogörelse / presentation Du visar att du relativt väl kan hålla dig till ämnet och att du kan hålla dig till en struktur med inledning och/eller avslutning. Du använder språket och kroppsspråket med relativt god anpassning till syfte och mottagare. Samtal Du visar att du kan delta i samtalet genom att relativt väl lyssna och ställa frågor för att till viss del föra samtalet framåt. Du visar också att du relativt väl kan hålla dig till ämnet, framföra egna åsikter och använda språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Redogörelse / presentation Du visar att du väl klarar och kan hålla dig till ämnet och att du kan hålla dig till en struktur med inledning, huvuddel och avslutning. Du använder språket och kroppsspråket väl med god anpassning till syfte och mottagare. Samtal Du visar att du kan delta i samtalet genom att väl lyssna och ställa frågor för att fördjupa eller bredda samtalet. Du visar också att du väl kan hålla dig till ämnet, framföra egna åsikter och använda språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Muntligt nationella provet i Sva
Redogörelse / presentation Samtal
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Du visar att du ej än kan: Redogörelse / presentation - att du i viss utsträckning kan hålla dig till ämnet och att du kan hålla dig till en struktur med inledning och/eller avslutning. - att du använder språket och kroppsspråket med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd. Samtal - att du kan delta i samtalet genom att i viss utsträckning, lyssna och ställa frågor för att till viss del föra samtalet framåt. - att du i viss uträckning kan hålla dig till ämnet, framföra egna åsikter och använda ett i huvudsak fungerande ord och begreppsförråd.
Redogörelse / presentation Du visar att du i viss utsträckning kan hålla dig till ämnet och att du kan hålla dig till en struktur med inledning och/eller avslutning. Du använder språket och kroppsspråket med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd. Samtal Du visar att du kan delta i samtalet genom att i viss utsträckning, lyssna och ställa frågor för att till viss del föra samtalet framåt. Du visar också att du i viss uträckning kan hålla dig till ämnet, framföra egna åsikter och använda ett i huvudsak fungerande ord och begreppsförråd.
Redogörelse / presentation Du visar att du relativt väl kan hålla dig till ämnet och att du relativt väl kan hålla dig till en struktur med inledning och/eller avslutning. Du använder språket och kroppsspråket och du använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd. Samtal Du visar att du kan delta i samtalet genom att relativt väl lyssna och ställa frågor för att föra samtalet framåt. Du visar också att du relativt väl kan hålla dig till ämnet, framföra egna åsikter och använda ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd.
Redogörelse / presentation Du visar att du väl kan hålla dig till ämnet och att du väl kan hålla dig till en struktur med inledning, huvuddel och avslutning. Du använder språket och kroppsspråket väl och du använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd. Samtal Du visar att du kan delta i samtalet genom att väl lyssna och ställa frågor för att fördjupa eller bredda samtalet. Du visar också att du väl kan hålla dig till ämnet, framföra egna åsikter och använda ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: