Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2019-11-26 09:16 i Pilgården Dibber Sverige AB
Förskola
Här visar vi vilka läroplansområden vår lärvän Räkne-Reza representerar. Vi redogör vad matematik för barnen i förskolan innebär och i vilka aktiviteter det kan uppvisas i.

Innehåll

Räkne-Reza

 

Mål enligt läroplanen Lpfö 19

 

 

 

Varför matematik i förskolan?

 

Utvecklar språk och begrepp.

Utvecklar grundläggande taluppfattning

Lockar fram nyfikenhet.

Skapar intresse för att undersöka, fundera och diskutera.

Ger tilltro till det egna tänkandet.

Barnen upptäcker matematikens användbarhet och att den finns i vår vardag.

Utvecklar kreativt och logiskt tänkande.

 

 

När använder förskolan matematiken i vardagen?

 

Rutinsituationer

Samling

Rollek, drama och rörelse

Konstruktionslek,

Högläsning, berättande och sagor

Sånger, rim och ramsor

Pussel, spel och kort

Experiment

Matlagning, bakning

Utelek, utemiljön, naturen

När barnen dukar

I samtal

Verksamheten utformas så att barnen får möjlighet att upptäcka matematiken i meningsfulla och lekfulla sammanhang. Förskolan erbjuder barnen olika former av matematik. Barnen lär sig olika begrepp, känner igen former, färger och mönster och ser antal, turordning och känner igen lägesord. Vi benämner och använder oss av de rätta begreppen.

Matematiken kommer in i förskolans grundverksamhet i vardagen. Den är en del av vår omvärld, vi räknar, delar, mäter och jämför, sorterar och pratar om former. Vilken färg har bilarna eller vilka former finns i våra vardagsföremål? Hur många tallrikar och glas behöver vi duka fram till lunchen? När vi gör utflykter till skogen kan matematiska uppdrag vara att samla naturföremål som kottar, pinnar och stenar som barnen sedan får sortera, klassificera, räkna och jämföra. Vi undersöker, ställer frågor och drar med hjälp av barnen olika slutsatser. Barnen utvecklar genom detta även sitt språk och lär sig olika begrepp samtidigt som de har roligt tillsammans.

 

Vi ser hela barngruppens konstellation, samlade erfarenheter och intressen som en viktig del  i vårt arbete med strävansmålen. Lärande sker inte bara från vuxen till barn, barn lär av varandra och inspirerar varandra. Det tar förskolan vara på.

 

 

 

Några exempel på hur verksamheten utmanar och utvecklar barnens matematiska tänk är att undersöka:

 

Hur man kan jämföra och sortera utifrån färg, form och storlek.

Hur formen ser ut på föremål och växter i naturen samt i vår vardagsmiljö.

Hur man kan sortera klossar och andra föremål efter färg/form, längd eller vikt.

Hur vi kan ställa oss själva eller vardagsföremål bakom, framför, bredvid, över eller under.

Hur ser vi ut själva? Antal ögon, öron, ben, näsor osv. 

Vi räknar antal ben hos småkryp och andra djur.

Vi jämför och sorterar olika längd hos föremål som pinnar, träd och djur i skogen har.

Hur man räknar vilka barn som har stövlar-skor, fler än/färre än.

Hur man delar frukter i halva, fjärdedelar, åttondelar.

Hur olika tunga saker i vår vardagsmiljö är. Kan du hämta något lätt/tungt?

Vad är lättast en liten, liten sten eller ett stort löv?

Är stora saker alltid tunga? Liten och stor, hämta olika föremål.

Vi undersöker och mäter volym, hur mycket vatten som ryms i en hink osv

Vi jämför och sorterar hur olika mönster ser ut? Randigt, prickigt, rutigt osv.

 

 

Matematik är också att känna till och förstå:

 

Lägesord, riktning                                         

Först/sist                                                                       

I början/i slutet                                   

Innanför/utanför

Under, över

Bakom och framför

Mellan, bredvid

Nära, långt bort

Efter, före, framåt, bakåt, uppåt, nedåt, hit, dit, höger och vänster.

 

Tid

I morgon, igår och idag.

En stund, snart, och nyss.

Nu, sen.

Alltid, ibland, sällan och aldrig

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: