Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia PULS (kap 1-3)

Skapad 2019-11-26 09:26 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Historia
Vi kommer vi jobba med följande arbetsområde i historia, forntiden. I kapitlet forntiden beskrivs hur människor vandrade in i Norden söderifrån och att kontakterna och påverkan från kontinenten fortsatte under hela tidsperioden. Samtidigt repeteras de utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

DETTA SKA VI GÖRA

Genom historien får vi veta hur våra förfäder bodde, vad de åt, hur de var klädda. Vi får veta hur naturen såg ut runt om dem, hur de pratade, vilka som bestämde och så vidare.

Vi kommer utgå från PULS-boken historia och Gleerups utkik historia 4 -6.

Vi ska läsa och diskutera faktatexter samt muntligt och skriftligt arbeta med tillhörande uppgifter.

Vi kommer jobba med begrepp som hör till ämnet.

Viktiga ord och begrepp, istid, stenålder, bronsålder, järnålder, forntid, historisk källa.

 

BEDÖMNING

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Kapitel 1.FORNTIDEN

 • berätta om tidsåldrarna inom forntiden.
 • berätta om hur människorna levde.
 • ge exempel på spår från forntiden som finns idag.
 • förstå och använda begrepp som hör till forntiden.
 • berätta om hur människorna gick från att vara jägare till att bli bönder samt resonera om orsaker till och konsekvenser av detta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: