Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i vår närmiljö

Skapad 2019-11-26 09:53 i Tallbackens förskola Kristianstad
Arbete med djur i vår närmiljö.
Förskola
Under en längre tid har barnen visat starkt intresse för olika djur som finns i vår närmiljö. Vi ville ta tillvara på detta och förankra det i husets gemensamma tema. Nedan följer en grovplanering som vi valt att utgå ifrån.

Innehåll

Vad?

Djur i vår närmiljö

 

Varför? 

Uppföljning och fördjupning i barnens intresse. Förankring i temat.

 

Hur? 

 • Ge barnen kännedom om vad som är typiskt för de olika djur vi arbetar med (namn, utseende, läte med mera)
 • Utmana barnen att skapa och konstruera med olika material

 

Material/metoder:

 • Djur i olika format (bilder, leksaker, filmklipp, mjukisdjur)
 • Samtal och diskussioner
 • iPad/dator
 • Skapa och/eller måla och färglägga djur
 • Olika typer av färger, penslar, lim, papper, tyger, bomull
 • Musik och sång
 • Läsa böcker 

 

Dokumentationsmetoder: 

 • Pedagogisk dokumentation
 • Bilder 
 • Anteckningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: