Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2019-11-26 10:11 i Flottiljen Dibber Sverige AB
Förskola
Här visar vi vilka läroplansområden vår lärvän Ute-Ugo representerar, och hur dessa kan visa sig i barnens vardag i förskolan.

Innehåll

 

 

Teknik och naturvetenskap

I förskolan lär sig barnen naturvetenskap och teknik genom lek och aktivitet. Teknik på förskolan handlar om att synliggöra tekniken i vardagen och göra den begriplig för barnen. Pedagogen i förskolan är inspiratör och medforskare i barns lek och aktivitet. Vi pedagoger vill väcka barns intresse och nyfikenhet för att själva undersöka och utforska. Barnens naturliga intresse för att finna svar ska tas tillvara och utmanas. Barnen ska ges möjligheter till att lära sig att beskriva, mäta, jämföra samt upptäcka likheter och skillnader. Barns utveckling och lärande är en ständigt pågående process. Naturvetenskap och teknik ska kännas som ett naturligt inslag i vardagen.

 • Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i.

 • Att utgå från barnets vardagsvärld i arbetet med naturvetenskap skapar en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp.

 • Barn i förskoleåldern är fyllda av nyfikenhet, de är kreativa och funderar kring naturfenomen, ställer frågor och söker svar på dessa.

 • Barn vill experimentera, hitta problem och lösa dem.

För att barn i förskoleåldern ska förstå hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda måste de själva undersöka och se resultat. För förskolebarnet kan ett experiment göras flera gånger, nytt resultat kan alltid jämföras med något annat.

Detta leder så småningom till sådana kunskaper hos barnet att det kan ställa en hypotes och testa den själv, med en eller flera kamrater samt med läraren i förskolan. Att som barn få bekanta sig med de vetenskapliga orden, likväl som att kunna det på sitt vardagsspråk underlättar för framtiden i skolan då orden kommer att kännas som ett naturligt inslag i barnens vardag.Vad kan teknik och naturvetenskap vara i förskolan?

 

 • Rotation och rörelse

Kulan rullar sin väg när skivan i labyrintspelet lutas i olika vinklar. Barnen gör snurrpiruetter tills de blir yra i huvudet.

 

-Lutande planet

Att till exempel köra bilar eller kulor ner för en planka är ett sätt att utforska lutande planet. Utomhus kan detta göras med rockringar, bollar eller bilar ner för kullen på förskolans gård. 

Pedagogens uppgift är att utmana och stimulera barnens utforskande genom att pröva och visa tillsammans med barnen:

 • hur vissa föremål rullar och andra glider ner för det lutande planet

 • hur ytan på det lutande planet och ytan på det föremål som glider (och/eller rullar) ner för planet påverkas av friktionen som uppstår

 • hur olika ytor påverkar föremålens möjlighet att glida ner för det lutande planet

 • hur planets lutning påverkar föremålets hastighet. Förändra lutningen på planet och undersök vad som sker med föremålen. Jämför mellan olika föremål.

 

I utforskandet upptäcker barnen att vissa föremål rullar och andra glider ner för lutande plan. I utforskandet har de också möjlighet att studera föremålens utformning, storlek, underlag och att det kan ha betydelse för hastigheten om föremålet glider eller rullar (friktion).

 

I de här aktiviteterna får barnen undersöka olika föremåls ytor och vilken friktion som uppstår. De får också undersöka vilken lutning planet har och kan se att lutningen påverkar hur de olika föremålen rullar och glider.

 

 • Friktion

Ska man åka fort i rutschkanan i parken är vatten och regnkläder bra val. Friktion är ett fenomen som uppstår mellan två ytor, plus det som finns emellan ytorna. Sand på vägar gör att bilarna får grepp och inte halkar. Men i rutschkanan börjar sandkornen rulla och ger i stället extra fart. Går det lika fort med jeans som med galonbyxor? Dessa frågor är exempel på hur vad barnen utforskar frikton i sin vardag. 

 

 • Kardborreband på skorna. Ett exempel ur barnens vardag. Varför fastnar bandet?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: