Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tygtryck Åk 6

Skapad 2019-11-26 10:19 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 6 Slöjd
Syftet är att, genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.

Innehåll

Centralt innehåll:  Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning, urholkning,

                             tygtryck.

 

                             Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning

                             och värdering av processen. Hur delarna i arbetsprocessen sam-

                             verkar till en helhet.

 

                             Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild.

 

                             Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjd-

                             föremåls estetiska uttryck.

 

                             Hur symboler och färger används inom barn- och ungdoms-

                             kulturer och vad de signalerar.

 

Arbetssätt:          Efter genomgång om arbetsområdets innehåll av läraren,

                           arbetar eleverna praktiskt. Sedan gör eleverna en skriftlig

                           dokumentation. Läraren coachar eleverna framåt.

 

Bedömning:         Du kan skapa enkla saker i olika material med hjälp av

                            instruktioner.

 

                            Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt

                            som fungerar i enkelt slöjdarbete.

                            

                            Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och                                                                      

                            till miljön. Du motiverar dina val.

                               

                            Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som

                            finns för att inspirera till skapande.

 

                            Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att 

                            ditt slöjdarbete går framåt.

 

                            Du kan ge omdömen om hur du har arbetat och hur det har 

                            påverkat den sak du har skapat.

 

                            Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar

                            om symboler, färg, form och material.

 

 

 

Uppgifter

  • SLTX tygtryck

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: