Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2019-11-26 10:51 i Tollarps skola Kristianstad
Planering för Idrott och hälsa
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Planering och matris för idrott år 1-3.

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

Lek, spel och rörelse inne och ute:  - Grovmotoriska grundformer (springa, hoppa, klättra...)

                                                         - Redskapsövningar

                                                         - Följa regler och samarbetsträning

                                                         - Säkerhet

 

Rörelse till musik                              - Takt och rytm

                                                        - Röra sig i takt till musik

Simträning (bröst- och ryggsim)

Orientering i närmiljön med karta     - Förstå hur en karta är uppbyggd

                                                         - Rumsuppfattning

Allemansrätten

Lek och rörelse i skogen

Undervisning:

- leka lekar

- prova på flera idrotter (gymnastik, bollsporter, friidrott, orientering...)

- simträning

- dans och rörelse till musik

- aktiviteter i skogen- träna orientering med enkla kartor

- genom läsning och samtal få kunskap och förståelse om allemansrätten

Bedömning:

Jag bedömer din förmågan att:

- delta i lekar, spel och rörelse och anpassa dina rörelser till aktiviteten (inne och ute)

- förstå och följa regler

- samarbeta

- röra dig till musik

- simma bröst- och ryggsim

- genomföra aktiviteter i skogen och förstå allemansrätten

 

 

 

 

 

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och hälsa, år 1-3

Rörelse

Lekar och spel
 • Idh
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan hantera med- och motgångar.
Rytm och dans
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan härma enkla rörelser till musik.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Motorik
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t.ex. springa, hoppa och klättra.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t.ex. redskapsbana och lekar. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Vattenvana och simning
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i vattenvaneövningar.
Jag känner mig trygg i vattnet och kan förflytta mig i vattnet med hjälp av flytredskap.
Jag har god vattenvana.

Hälsa och livsstil

Hälsa
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag kan på ett enkelt sätt förklara skillnaden på att äta nyttigt och onyttigt.
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter (tex. Jag är trött och svettig.)
Jag kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler). Jag kan förklara hur jag ska äta och röra på mig för att få en hälsosam livsstil.

Friluftsliv och utevistelse

Orientering
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag kan använda mig av ord som beskriver rumsuppfattning t.ex. bakom, framför.
Jag kan använda mig av enkla kartskisser t.ex. skattkartor.
Jag känner till några av kartans färger och några karttecken.förstår de vanligaste karttecknen.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö.
Jag har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet. Jag känner till allemansrätten.
Jag visar hänsyn i naturen och känner till principerna för allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: