Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1-3

Skapad 2019-11-26 11:06 i Tollarps skola Kristianstad
Övergripande planering för musikundervisningen i klass 1-3
Grundskola 1 – 3 Musik
Planering och matris för musikundervisning årskurs 1-3

Innehåll

 

 

Musik är ett ämne där man utvecklas hela tiden genom att öva sig på samma moment om och om igen. För att du ska utveckla de olika förmågorna som ingår i ämnet är därför det allra viktigaste att du hela tiden utmanar dig själv till att klara svårare och svårare övningar.

Undervisning

Under lektionerna:

 • ...lär vi oss nya sånger på svenska och engelska
 • ...pratar vi om sångernas innehåll, tempo och musikstilar
 • ...sjunger vi sånger på olika sätt och med olika stämningar och gör rörelser till
 • ...övar vi oss på rytmer, takter, pulser och tempo genom att spela på rytminstrument, klappa, röra oss, dansa och prata om det vi gör.
 • ...provar vi på att använda olika instrument
 • ...lyssnar vi på olika typer av musik och diskuterar kring detta.
 • ...lär vi oss om olika instrument.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Bedömnings matris i musik Åk 1-3

Musicerande och musikskapande

Grundläggande
Utmaning 1
Utmaning 2
Sång och spel i olika former
Eleven har deltagit vid gemensam sång, kanonsång och växelsång.
Eleven sjunger till viss del i gemensamma sånger, kanonsång och växelsång.
Eleven sjunger och är aktiv i gemensamma sånger, kanon och växelsång.
Ensemblespel
Eleven har deltagit vid ensemblespel med rytminstrument.
Eleven är till viss del aktiv i ensemblespel med rytminstrument.
Eleven är aktiv och deltar i ensemblespel med rytminstrument.
Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner
Eleven har deltagit vid imitation och improvisation med rörelser och rytmer.
Eleven kan till viss del imitera och improvisera med rörelser och rytmer.
Eleven kan improvisera och imitera med rörelser, rytmer och toner.
Enkla former av musikskapande, t ex med utgångspunkt i text och bild
Eleven har deltagit vid skapandet av enkla former av musik.
Eleven kan, med stöd av vuxen, skapa enkla former av musik.
Eleven kan själva eller i grupp skapa enkla former av musik.
Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser
Eleven har deltagit vid gestaltning av sånger och berättelser.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, gestalta sånger och berättelser.
Eleven kan gestalta sånger och berättelser.

Musikens verktyg

Grundläggande
Utmaning 1
Utmaning 2
Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik
Eleven har deltagit vid användandet av rösten till att sjunga med olika puls, tempo, tonhöjd, starkt och svagt.
Eleven kan med stöd av vuxen använda rösten till att sjunga med olika puls, tempo, tonhöjd, starkt och svagt och använder till viss del sin röst som instrument.
Eleven använder sin röst som instrument och varierar pulsen, tempot, tonhöjden, starkt eller svagt
Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik
Eleven har deltagit vid spel på slagverksinstrument.
Eleven kan med hjälp av vuxen spela slagverksinstrument.
Eleven kan spela rytm/ slagverksinstrument och har provat på sträng och tangent instrument.

Musikens sammanhang och funktioner

Grundläggande
Utmaning 1
Utmaning 2
Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik
Eleven har deltagit i diskussioner om tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
Eleven kan med hjälp och stöd berätta om de associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
Eleven kan själv berätta om de associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument samt hur instrumenten låter och ser ut
Eleven har deltagit på lektioner om instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Eleven kan namnge något instrument ur grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Eleven kan beskriva hur instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument låter och ser ut.
Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition
Eleven har deltagit i sång från svenska och nordiska barnvisor som anknyter till årstider, högtider och traditioner.
Eleven kan sjunga svenska och nordiska barnvisor som anknyter till årstider, högtider.
Eleven kan sjunga flera sånger och vet till vilka årstider, högitder och traditioner de anknyter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: