Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklamfilm/Förpackning

Skapad 2019-11-26 11:23 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 9 Bild
Planera och genomföra ett filmprojekt från början till slut. BILD/ HKK/ MU. Tankekarta/brainstorming, synopsis, bildmanus, filma, regissera/skådespela samt redigera. Kunna kommunicera med hjälp av rörliga bilder. Berätta en historia för att uttrycka en idé/ett budskap. Använda egna erfarenheter, åsikter och upplevelser för att hitta kreativa lösningar. Träna på grundläggande regler i bildredigering -rörliga bilder i iMovie.

Innehåll

.https://www.youtube.com/watch?v=o9RzmvxhTtg

 

Elevens mål

Ni ska:
Vad ska reklamfilmen handla om?
Reklamfilmen ska ha en tydlig röd tråd och ett budskap som går fram till tittarna. Därför är planeringen en stor och viktig del av arbetet. Vi kommer att gå igenom ett filmarbetes arbetsgång tillsammans, samt prata om bildvinklar/bildutsnitt. Sedan är det dags att börja planera.

Förpackningen: Gruppen bestämmer tillsammans utformningen av förpackningen. Info, logga på företaget som säljer er måltid, ev. miljömärkningar osv. När allt är bestämt vad ni vill ha på förpackningen gör alla ett var sitt exemplar. På förpackningen kan ni använda fotot av er måltid ni tagit på HKK eller alternativt rita en bild på er egen måltid. Försök att utmana dig. 

 

Arbetsgång:
1. Börja med att brainstorma fram en idé. Ni ska komma på idén och göra själva filmarbetet i grupp.
Innehåll:
Filmen ska ha en tydlig röd tråd och ett budskap som är tydligt att se. Det ska vara en reklamfilm där ni vill sälja er matlåda.

2. Skriv ett bildmanus. Det kan vara enkelt tecknat. Huvudsaken är att ni har en röd tråd och att ni har tänkt igenom helheten innan ni börjar filma. Tänk på att variera era bildutsnitt (översiktsbilder, helbilder, halvbilder, närbilder och extrema närbilder). Man brukar börja med en översiktsbild för att presentera var reklamfilmen utspelar sig.

Ni har 11 lektioner på er att göra förpackning,manus, filmning och redigering av filmen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kunskapskrav BILD 7-9 Lilla Edet

Ännu ej uppnått
E
C
A
1 Framställa bilder
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT BILDSPRÅK och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
2 Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och PRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE OCH VARIERAT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÉRIKT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR DÅ SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
3 Kombinera bildelement
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE SÄTT
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE SÄTT
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE SÄTT.
4 Utveckla idéer
Kan i det bildskapande arbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA DELVIS EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
5 Arbetsprocess
Under arbetsprocessen BIDRAR eleven TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
6 Presentera bilder
Presenterar sina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar sina bilder med RELATIV GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar sina bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
9 Beskriva
Beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt med VISS användning av ämnesspecifika begrepp.
Beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt med RELATIVT GOD användning av ämnesspecifika begrepp.
Beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt med GOD användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: