Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-11-26 12:07 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att arbeta med talraden, former, mönster.

Innehåll

 Matematik  

Planering 

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: v. 49-51

Förskolans namn: Liljans förskola

Barnens ålder: 4 - 5 år

År och datum: 2019

Planeringen Upprättad av: Malin och Kristna

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Matematik

Vilka målområden i läroplanen berörs?

Lpfö 18

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Mönster, former, talraden.
-Att de ska få nya utmaningar och erfarenheter inom matematik.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

Barnen delas in i mindre grupper.

Vi skapar lärmiljöer efter barnens behov och intressen, vi tillverkar en mattehörna. Vi leker, sjunger och dansar.

 

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Vi använder oss av dokumentation 1, 2 och 3.

Använder oss av Unikum.

Reflekterar tillsammans med barn och pedagoger.
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    -

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: