Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Dungen Ht- 19

Skapad 2019-11-26 12:48 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Teknik

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: Ht 19

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp: Dungen

Barnens ålder: 1-2

År och datum: 2019 10

Planeringen Upprättad av: Ulla, Helene, Jossi

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Teknik.

I vårt arbete med fysikverbet rulla har vi sett att barnen på eget initiativ byggt banor . Vi vill spinna vidare på deras intresse av att konstruera banor och ge varje barn möjlighet att utforska och upptäcka teknik.Vilka målområden i läroplanen berörs?
Se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-Utifrån barnens intresse vill vi ge barnen möjlighet att upptäcka och utforska teknik i vardagen Vi vill ge barnen en förståelse för banornas uppbyggnad.
Vi vill ge varje barn förutsättningar att utforska och utveckla en förståelse för hur enkel teknik fungerar samt bygga skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker material och redskap. Utifrån detta arbete vill vi att barnen ska få möta begrepp som sammanfoga, konstruktion, hållfasthet och bärighet.


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi kommer erbjuda material som gör det möjligt för barnen att uppleva och upptäcka teknik. Samt möta teknikorden.

Vi kommer utifrån arbetet med digitala verktyg och röresle som estetisk uttrycksform konstruera banor tillsammans med barnen som de sedan ska få programera beeboten och varandra i.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Genom dokumentation, de tre dokumenten, unikum och reflektioner tillsammans med varandra.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
- Vi kan se att barnen skapat en förståelse för konstruerandet av banor.. vad som krävs för att göra något hållfast och stabilt. Barnen har utforskat banorna med sin kropp likväl som med sådant som rullar! De ser mönster i hur de ska tänka & tänka om! Vi kan även se hur barnen inspirerats till att själva ta initiativ till att bygga & konstruera.

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- I arbetet med konstruktioner är det främst barnen som visat vägen.. vi som pedagoger stöttar och utmanar för att ta undervisningen framåt! Genom dokumentationer har barnen inspirerats vidare till att utveckla sitt arbete! Alltid tillgängligt material har gett barnen inflytande över sitt eget lärande!


Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
- Genom att analysera de tre dokumenten, samt genom att utmana barnen i deras arbete med att konstruera banor kan vi se att vi uppnått våra mål. Konstruerandet är ett ständigt pågående arbete på avdelningen vilket, tillsammans med närvarande & HÄRvarande pedagoger, lett fram till detta resultat.Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
- Konstruerandet lever vidare i vårt projekt...Utvärderingen gjordes av:

 Helene, Jossi & Ulla

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: