Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildspel Ht 19

Skapad 2019-11-26 13:50 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Musik Bild

Du ska utforma ett bild- och ljudspel. Vi kommer att arbeta med detta i musiken och bilden.

Innehåll

Bildspel - samarbete mellan bild och musik

Uppgiften

Du ska utforma ett bild- och ljudspel

Du ska:

 • ta egna fotografier 
 • göra egen musik i Garageband

Det är viktigt att du först har en tydlig idé om vad du vill förmedla med bildspelet, innan du planerar ditt bild och ljudspel. Bilderna och musiken ska förstärka varandra.

Ditt färdiga bildspel, som du gör i iMovie, får vara max 1,5 minuter. Inledningsvis ska du ha en titel på ditt bildspel, och det ska också finnas eftertext med namn på upphovspersonen.

Släpp loss din fantasi och kreativitet!

Arbetsgång:

På lektionerna i:   

Bild: Ser på bildspelsexempel och pratar om hur bilder tolkas på olika sätt. Val av dikt eller dikter.

Musik: Hur musik förstärker och samspelar med andra uttrycksformer. Öva i Garageband. Vi tittar och lyssnar på några exempel.

Ditt val av bilder och musik ska vara klart innan du sätter ihop bildspelet!

Inlämning senast v 49

 • Arbete sker på alla lektionerna i bild och musik.
 • Kom ihåg att svara på reflektionsfrågorna nedan!
 • Din färdiga film och dina svar på reflektionsfrågorna ska lämnas in via Google Drive, i en mapp döpt till Diktbildspel. 

Tänk på att använda matriserna under arbetets gång.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd individuellt i ämnena bild och musik, se matriserna.
Du ska också svara på ett antal reflektionsfrågor när ditt bildspel är klart.

Lycka till!

Reflektionsfrågorna:

      Bild:

 1. Beskriv hur du tänkte när du valde ut dina bilder till bildspelet!            

  Musik:
 2. Beskriv hur du tänkte när du gjorde musiken till bildspelet:
  På vilket sätt ville du att din musik skulle passa bilderna? (Hur gjorde du för att få fram rätt stämning/känsla?
  Hur tänkte du när du valde instrument och tempo?)

  Utvärdering: (som gäller bild och musik.)
 3. Vad blev du nöjd med? Motivera! Vad fungerar bra när det gäller samspelet mellan text och din musik? 
 4. Ge förslag på något som skulle kunna göra ditt bildspel bättre!

Gör även en självbedömning i matrisen!                

Uppgifter

 • Bildspel sv, mu, bild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9

Matriser

Mu Bl
Bildmatris

E
C
A
Teknik
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
.
Eleven kombinerar bild, musik och text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar bild, musik och text på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar bild,musik och text på ett väl fungerande sätt.
Presentation
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
Eleven presenterar sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang
Du presenterar sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang
Reflektion
Utvärdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade odömen om arbetsprocessen och visar då på välutvecklade samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocess och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Mu Bl
Bildspel - Musik: Skapande

Sammanfattning
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Samspel
Musikval
Eleven har gjort musik som i någon mån samspelar med bilderna.
Eleven har gjort musik som relativt väl förmedlar känsla i samspel med bilderna.
Eleven har gjort väl passande musik som på ett effektfullt sätt förmedlar känsla i samspel med bilderna.
Bildväxlingar
Elevens bildväxlingar fungerar i någon mån i takt med musiken.
Elevens bildväxlingar fungerar relativt väl i takt med musiken.
Elevens bildväxlingar fungerar väl på ett effektfullt sätt.
Reflektion
Den skriftliga utvärderingen
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras skapande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras skapande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras skapande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: