Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 1-3

Skapad 2019-11-26 14:12 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 1 – 3 Engelska
Nu ska vi bekanta oss med ett annat språk. Engelska. Du ska få utveckla kunskaper i språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Du ska också få tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Vi utgår från välbekanta ämnesområden.

Innehåll

Mål

 Att kunna kommunicera

- skriftligt och...

- ....muntligt samt ...

- ... visa kännedom om var i världen språket pratas.

 

Undervisning

Vi arbetar med övningar, spelar spel, leker lekar, sjunger sånger, ser på film mm.

Eleverna lyssnar och talar, inom välbekanta ämnesområden. Det kan vara platser, färger och liknande.

De lär sig enkla fraser .

Allt mer kommer de även att läsa och skriva.

 

 

Bedömning

Sker kontinuerligt i den dagliga undervisningen.

Genom aktivt deltagande i de aktiviteter som sker och de övningar som görs.

 

 

Dokumentation

 Sker på Unikum och i portfolio.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska år 1-3

Rubrik 1

Förmågor
Nivå 1
På väg att nå målen. (Uppnår godtagbara kunskaper för slutet av år 1)
Nivå 2
Uppnår godtagbara kunskaper för slutet av år 2
Nivå 3
Uppnår godtagbara kunskaper för slutet av år 3
Ny nivå
Uppnår godtagbara kunskaper för slutet av år 3 med god marginal.
Hörförståelse
Eleven kan förstå enkla ord och uppmaningar i mycket tidlig talad engelska i lugnt tempo, tex go to the door, open your book.
Eleven kan förstå enkla ord och uppmaningar i mycket tydligt talad engelska i lugnt tempo. Exempelvis: - go to the door, open your book
Eleven kan förstå enkla ord, fraser och meningar i mycket tydligt talad engelska i lugnt tempo. Exempelvis: Would you like an ice-cream?
Eleven kan förstå centrala delar av innehållet i längre meningar/instruktioner i flera led i mycket tydligt talad engelska i lugnt tempo. Exempelvis: - Write your name on top of your paper.
Läsförståelse
Eleven kan förstå enkla ord och fraser med std av bilder. Exempelvis: A black dog
Eleven kan förstå endel av innehållet i mycket enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå centrala delar av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Muntlig produktion och interaktion
Eleven kan formulera sig mycket enkelt med inövade ord. Exempelvis: Sånger och ramsor.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med inövade ord och fraser. Exempelvis: sånger, ramsor och hälsningsfraser.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med inövade ord, fraser och meningar. Exempelvis: - Ord, fraser och meningar. - Föra enkla dialoger och berätta lite om sig själv.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med inövade ord, fraser och meningar. Exempelvis: - Berätta om favoritintressen. - Kunna föra spontana samtal.
Skriftlig produktion och interaktion
Eleven kan skriva enkla ord. Exempelvis: - dog, cat...
Eleven kan skriva enkla ord. Exempelvis: - dog, cat... - salad, pizza
I skrift kunna formulera sig enkelt och begripligt med inövade ord och fraser.
I skrift kunna formulera sig enkelt och begripligt med inövade ord, fraser och meningar.
Omvärldsreflektion
Eleven känner till att man pratar engelska i tex Storbritannien och Usa.
Eleven känner till några engelskspråkiga länder.
Eleven känner till några språkliga företeelser i olika sammanhang och områden där engelskan används.
Eleven känner till några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: