Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temperatur och diagram - kap. 5 (Ht 19)

Skapad 2019-11-26 14:24 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Matematik
Temperatur och diagram

Innehåll

Mål 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

 • läsa av termometern
 • läsa av och förstå linjediagram
 • räkna ut medelvärde
 • läsa av och förstå cirkeldiagram

 

Matteord att lägga på minnet: plusgrader, minusgrader, Celsius, temperaturen stiger/sjunker, linjediagram, medelvärde, medeltemperatur, genomsnitt, cirkeldiagram.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik kunskapskrav år 4-6

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Tillvägagångssätt
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: