Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 13-20

Skapad 2019-11-26 14:31 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Matematik
Vi jobbar vidare med talen 13-20 samt klockan hel och halv timme!

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

 

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • Talen 13 - 20 (känna igen antal och tal)
 • Hela och halva timmar
 • Begreppet ”om en timme”
 • Automatisera och räkna huvudräkning
 • Repetition av tiokompisarna

 

 

HUR?

 • Vi lyssnar på en berättelse som handlar om det vi ska   jobba med. 
 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.
 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.
 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 
 • Vi använder laborativt material som tex. klossar, talkort.

 

VARFÖR?

 • Du tränar på att räkna addition och subtraktion i talområdet 0-20. 
 • Du kan ta hjälp av bildstöd för att räkna ut en term som fattas
 • Du tränar på tiokompisarna. 
 • Du tränar på att räkna ut vilken term som fattas (talområde 0-20)
 • Du tränar på att förstå sambandet mellan uppdelning och term som fattas.
 • Du kan använda bildstöd för att räkna ut en term som fattas. 
 • Du tränar på att räkna ut termen som fattas i talfamiljer. 
 • Du tränar på att se sambandet mellan addition och subtraktion.
 • Du tränar på klockan (hela och halva timmar).

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: addition, subtraktion, tiokompisar, talfamiljer, term, klockslag

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: