Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg

Skapad 2019-11-26 14:54 i Svartnäsgården Borlänge
Förskola
Det här är planen för Svartnäsgårdens Grön Flagg-arbete året 2019/2020. Våra Grön Flagg-mål är: * Livsstil och hälsa med utvecklingsområdena - Livskvalitet - Rörelse * Hav och vatten med utvecklingsområdet - Vattnets kretslopp

Innehåll

 

Livskvalite

 

Livsstil & Hälsa

 

Vad

Allas välbefinnande, fysisk och psykisk hälsa.
Allas lika värde.
Syfte: Att vi respekterar varandaras olikheter.

 

Varför

Alla människor i vårt samhälle ska har rätt till ett bra mående och behöver bli accepterade för den man är.
Alla barn behöver känna sig delaktiga och bli lyssnade på.

 

Hur 

Vi tydliggör det för barnen genom:
Sagor
Boksamtal
Drama
Återkommande samtal i mindre grupper
Barnen är delaktiga med egna idèer. Ex. egna sagor
Rolleken/barn/vuxna

 

Delaktighet och inflytande

Vi gör barnen delaktiga genom att ta vara på små lärostunder och tillfällen under hela dagen.
Vi är med och stöttar barnen vid konflikter.

 

Hållbar utveckling

Att tidigt lära sig hur man kan vara en bra kompis är en viktig grund i arbetet med social hållbarhet.

 

 

Vattnets kretslopp

 

Hav & Vatten

 

Vad

Vad kommer vattnet ifrån.
Hur använder vi vattnet.
Vattnets olika former.
Syfte: Barnen utvecklar en förståelse för våra vattenresurser.

 

Varför

Vatten är inte oändligt. Vi behöver skapa en förståelse för att inte slösa på vattnet samt vikten av att det är rent.

 

Hur

Att ta vara på barnens funderingar.
Tillsammans forska kring vattnets kretslopp.
Sagor/drama/filmer
Skapande
Experiment

 

Delaktighet och inflytande

Vi tar vara på barnens funderingar och intressen kring vatten.
Är medforskande

 

Hållbar utveckling

Att barnen utvecklar en förståelse för vikten av hur betydelsefullt vattnet är för allt levande på jorden.
Att vi är med och lägger grunden för ett livslångt förhållningssätt kring vattnets resurser.

 

 

Rörelse

 

Livsstil & Hälsa

 

Vad

Varför ska vi röra på oss.
Kroppsuppfattning.
Syfte: Att få alla att tycka det är roligt att röra sig.

 

Varför

Att man ska må bra i kropp och själ.

 

Hur

Vi uppmuntrar barnen i olika sätt att röra sig genom tex. dans, klättring, Miniröris, rörelse på vår underbara gård (cykling, madrassåkning, bollek) promenader i närområdet, hinderbanor mm.

 

Delaktighet och inflytande

Genom våra Grön Flaggmöten, samt lyssna in och utgå från barnens intressen.

 

Hållbar utveckling

Att barnen tycker att det är naturligt att röra sig och vill fortsätta med det även framöver i livet.

Att man som barn/vuxen mår bra och får en hög livskvalité. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: