Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Europa v.48-5

Skapad 2019-11-26 16:01 i Backluraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Geografi
I det här arbetsområdet jobbar vi med Europas geografi, och arbetet pågår mellan v. 48 och vecka 5.

Innehåll

Vi kommer främst att använda oss av läromedlet Puls Geografi samt tillhörande arbetsbok. Utöver detta tillkommer länkar till olika hemsidor samt annat material du får i handen och på teams.

Du kommer få möjligheten att visa dina kunskaper i diskussioner på lektionstid, genom regelbundna ord- och begreppstest, kartprov samt genom den gemensamma gruppresentationen ni har i smågrupper där ni kommer få tillverka planscher efter instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi Europa

E
C
A
Europas länder
Du visar att du känner till de största länderna i Europa och visar att du har lite kunskap om dessa.
Du visar att du känner till de de flesta länderna i Europa och visar att du har kunskap om dessa.
Du visar att du känner till Europas länder väl och har god kunskap om dessa.
Socioekonomi
Du visar på grundläggande kunskap kring om hur olika delar av Europa drivs och fungerar ekonomiskt.
Du visar på kunskap kring om hur olika delar av Europa drivs och fungerar ekonomiskt.
Du visar på mycket god kunskap kring om hur olika delar av Europa drivs och fungerar ekonomiskt.
Geologi
Du visar på grundläggande kunskaper kring hur jorden är uppbyggd och fungerar.
Du visar på god kunskap kring hur jorden är uppbyggd och fungerar.
Du visar på mycket goda kunskaper kring hur jorden är uppbyggd och fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: