Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2019-11-26 16:03 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 1 – 3 Engelska
Under terminen kommer vi att lägga vårt fokus på att utveckla vårt engelska ordförråd. Vi kommer även att börja träna på att läsa, lyssna till och att skriva på engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med engelskalektionerna är att utveckla din förmåga att:

 • läsa och lyssna på enkla engelska texter samt kunna förstå och sammanfatta vad dessa handlar om.
 • skriva enkla meningar och texter.
 • utveckla strategier för att förstå och göra dig förstådd, även när du stöter på ord som du inte kan eller kommer ihåg.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • förstå enkelt talad engelska och enkla engelska texter samt utifrån det följa instruktioner, sammanfatta innehållet eller svara på frågor som hör till texten.
 • använda strategier för att förstå och göra dig förstådd, även när ditt eget ordförråd inte räcker till.
 • formulera dig muntligt, både att berätta för och att samtala med dina klasskamrater.
 • skriva enkla meningar och texter på engelska, utifrån stödmallar.

Hur ska det bedömas?

 • Arbete med olika typer av uppgifter på lektionerna som är kopplade till temat för respektive lektion. 
 • Läxförhör

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta på olika sätt för att lära oss de olika förmågorna inom det engelska språket. Bland annat kommer vi att:

 • arbeta i workbook för att befästa ordförråd samt visa förståelse för texter vi läser och lyssnar på.
 • hörövningar.
 • läsförståelse.
 • skriva texter utifrån gemensamma stödmallar.
 • arbeta muntligt genom att träna in färdiga dialoger och berätta för varandra om lektionens tema.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: