Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Colores 8 Mis amigos v 45-49

Skapad 2019-11-26 18:39 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Att förstå innehållet i talat språk och texter där man berättar om hur man mår och hur man är som person, samt frågar och berättar om någon annan. Vi lär oss mer om egenskaper och tillstånd. Vi talar om hur personer är. Vi skriver om hur man mår och beskriver en vän.

Innehåll

Lärandemål:

 • förstå vad du hör och läser i kapitlet Mis amigos + Tener-uttryck för hur man känner sig
 • använda och förstå fraser och uttryck 
 • att kunna berätta om sig själv och någon annan
 • att kunna beskriva hur man mår och är som person
 • att kunna beskriva hur en bra vän är
 • egenskaper och tillstånd
 • ord och fraser om vänskap
 • du ska kunna använda dig av verben SER, ESTAR och TENER för att beskriva egenskaper och tillstånd
 • böja adjektiven efter sitt huvudord

Bedömning:

 Provvecka v 49 med hör- och läsförståelseprov, samtal och brevskrivning enligt mall.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Colores 8 Mis amigos v 45-49

E
Enkelt och begripligt
C
Enkelt, relativt tydligt, till viss del sammanhängande
A
Enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Språkets omfång och bredd
Smalt ordförråd om personliga egenskaper och hur man mår som används på rätt sätt.
Bredare ordförråd om personliga egenskaper och hur man mår som förhindrar upprepningar och tillåter längre meningar.
Bredare ordförråd om personliga egenskaper och hur man mår som tillåter olika ämnen, varierade beskrivningar och meningar med fler satser.
Språkets precision
Ordvalen stämmer med elevens syfte. Verben Ser, Estar och Tener och några adjektiv kan användas för att beskriva personer och hur man mår.
Verben Ser, Estar och Tener kan användas för det mesta på ett korrekt sätt, för att beskriva personer och hur man mår. Adjektiven böjs huvudsakligen rätt.
Variation i ordval. Verben Ser, Estar och Tener används obehindrat, för att beskriva personer och hur man mår. Adjektiven böjs rätt.
Bindning
I huvudsak begripliga meningar med huvudsats.
I huvudsak korrekta meningar med huvudsats, något bindeord och även tidsuttryck.
Det finns korrekta meningar med huvudsats och bisatser, flera bindeord och även tidsuttryck.
Flöde
Tal och text är logiskt. Uttal är begripligt.
Tal och text är logiskt och har viss rytm. Har början och slut. Uttalet är bekvämt.
Tal och text är logiskt, har rytm, kronologi och röd tråd. Uttalet åter nästan spanskt.
Mottagaranpassning
I samtal lyssnar aktivt och använder relevanta frågor och svar. I text använder hälsningsfraser.
I samtal kan hjälpa kamraten på traven, ge ledtrådar och hålla igång samspelet. I text använder frågor för att kommunicera med läsaren.
I tal följer upp med följdfrågor, visar intresse och utvecklar samspelet. I text använder frågor och direkt tllltal för att kommunicera med läsaren.
Använda språkliga strategier
i samtal: förhåller sig aktiv i samtalet och läser av och använder kroppsspråk, miner och sammanhang. I text: Kan använda stödmaterial.
I samtal: Kan frigöra sig från manus eller stöd och börja tala fritt. I text: Kan utveckla och använda egna tankar.
I samtal: Kan rätta sig själv, omformulera, byta spår. I text: Kan göra omskrivningar, förklara med andra ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: