Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2019-11-26 19:14 i Färlövs skola Kristianstad
Vad är religion? Måste alla tro lika? Varför firar vi olika högtider och kan man bara ha en Gud? Om jag inte tror på en Gud vad händer då?Frågorna är många och du ska få möjlighet att reflektera över och lära dig mer om kristendomen, judendomen och islam.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Religionskunskap
Vad är religion? Måste alla tro lika? Varför firar vi olika högtider och kan man bara ha en Gud? Om jag inte tror på en Gud vad händer då? Frågorna är många och du ska få möjlighet att reflektera över och lära dig mer om kristendomen, judendomen och islam.

Innehåll

Lärandemål:

 • Kunna vad de tre religionernas ledare kallas.
 • Kunna känna igen de tre religionernas symboler. 
 • Kunna vad de tre religionernas heliga byggnader heter.
 • Kunna de tre religionernas heliga skrifter heter. 
 • Kunna jämföra likheter och skillnader mellan de olika religionerna. 
 • Känna till någon gemensam berättelse. 

 

Undervisning:

Så här kommer vi att arbeta: 

 • Gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • Se film kopplat till innehållet.
 • Läsa.
 • Skriva.

På lektionerna måste jag:

 • vara aktiv, vid genomgångar och övningar.
 • visa din förståelse för de olika momenten.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna de tre religionernas heliga byggnad, symbol, ledare och heliga skrift.
 • Kunna berätta om minst 3 st. skillnader mellan de tre religionerna.
 • Kunna berätta om minst 3 st. likheter mellan de tre religionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: