Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografens testamente

Skapad 2019-11-26 21:11 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Geografi
Nu ska vi ut på en fartfylld skattjakt genom Sverige - ett äventyr som innehåller lika delar hjältemod, skurkstreck och mystik. I serien Geografens testamente följer vi Holger Nilsson och ingenjör Mortensens jakt på ledtrådar genom stora skogar, djupa sjöar och över vida slätter samtidigt som du får lära dig om Sveriges geografi och historia.

Vi lär oss namn på landskap, städer, berg och vattendrag. Vi upplever kultur, klimat, traditioner, kartor och mycket mer!

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du som elev ska:

 utveckla dina kunskaper om Sverige, levnadsvillkoren för människorna som bott och bor där.

 lära dig om landets  historia, traditioner, försörjning

efter vår Sverigeresa kunna sätta ut landskap, stora städer, berg, sjöar och öar på en blindkarta.  

 lära dig om samerna som är ett urfolk i Sverige och fundera över deras levnadsvillkor förr och nu. 

 använda karta, olika texter, dina erfarenheter och internet för att hitta fakta som du behöver för att lösa uppdrag på din resa genom Sverige.  

 lära dig att Sverige är ett demokratiskt land, en monarki och hur statsskicket fungerar.  

Undervisningen

Du kommer att få lära dig om:

De svenska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Bedömning

Arbetet kommer bedömas kontinuerligt genom dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika uppgifter. VI kommer vid ett par tillfällen ha planerade bedömningsuppgifter kopplade till de olika förmågorna som finns i de kunskapskrav vi arbetar mot.

 

Introduktion v. 48 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • titta på serien Geografens testamente
 • Lyssna på radioserien "Hamnskiftarens resa
 • Arbeta med material från PULS geografi, upptäck Sverige samt från Utkik geografi
 • Ha lärarledd undervisning
 • Arbeta med kartboken
 • Göra olika uppgifter digitalt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi åk 4-6, (ny)

Geografi åk 4-6 Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Analysera
Natur- och kulturlandskap
 • Ge
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Analysera
Jordytan
 • Ge
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan
Eleven kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan.
Eleven kan föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan.
Analysera och jämföra
Natur- och kulturlandskap, befolkningsfördelningen
 • Ge
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Använda geografiska begrepp
 • Ge
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Utforska, analysera och värdera
Använda kartor och geografiska källor
 • Ge
Eleven kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Utforska och analysera
 • Ge
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Värdera och analysera
Olika källors användbarhet
 • Ge
Eleven för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för utvecklande resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för välutvecklande resonemang om olika källors användbarhet
Undersöka och jämföra
Namngeografi
 • Ge
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens eller Europas namngeografi.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens eller Europas namngeografi
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens eller Europas namngeografi
Undersöka och jämföra
Beskriva lägen och storleksrelationer
 • Ge
Eleven kan med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Värdera och analysera
Hållbar utveckling
 • Ge
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Utforska, analysera och jämföra
Olika levnadsvillkor
 • Ge
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: