Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adventskalender - Stjärnan 2019

Skapad 2019-11-26 21:20 i Leklandia Heby
Förskola
En adventskalender med olika aktiviteter som har fokus på språk, men också rörelse och skapande.

Innehåll

Läroplansmål

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften (Fokusområde).

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Bakgrund:

I december månad har vi språket som fokusområde i vår verksamhet. Vi vill då knyta samman det med årets adventskalender. Vi har tagit till vara på vad barnen visar intresse för när vi har planerat de olika aktiviteterna som barnen ska få av tomten. 

Förväntat resultat:

Vi vill att barnen ska utveckla sitt talspråk och sitt ordförråd samt få möjlighet att uttrycka sina tankar på ett lustfyllt sätt och i en lärorik verksamhet. 

Utbildning - Undervisning:

Vi kommer genomföra adventskalendern varje dag under december månad på våran samling. Barnen kommer att få öppna brevlådan och kolla vad tomten har skrivit för brev till oss. Vi kommer dansa, samtala om olika bilder, se på film, läsa böcker, sjunga och pyssla/skapa tillsammans beroende på vad det är som står i vårt brev från tomten.

Uppgifter

  • v. 49

  • v. 50

  • v. 51

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: