Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i vardagen

Skapad 2019-11-26 21:33 i Björkliden förskola Flen
Förskola
Utforska matematiska begrepp i vardagen tillsammans med barnen på Blåsippan.

Innehåll

Syfte/mål

Att väcka barnens  nyfikenhet för matematiska begrepp som räkna, mäta, mängd, läge, sortera, storlek mönster m.m

 

Metod, vi erbjuder  aktiviteter där vi tillsammans med barnen använder oss av olika material för att synliggöra  matematiska begrepp. ”Matematik  finns överallt”

* Tärning, färgtärning, duplo. Barnen får en i taget slå tärningen och ta antalet duploklossar och bygga på höjden. Vilket färg stapel är längst, högst, minst osv.

* Vem är längst / kortast av barnen. Kan vi ställa oss i rätt ordning?

* Matematiska uppdrag..hämta 5 pennor osv.

* Vardagssysslor som dukningen ger många möjligheter att använda matematiska begrepp. - Hur många bestick behöver vi. Lägg skeden på höger sida osv

* Vi ser vad som intresserar barnen och anpassar planeringen utifrån det.

Utvärdering

Kontinuerligt efter genomförda aktiviteter

Dokumentation

Foto, Unikum, lärvägg 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: